V Celjskem mladinskem centru po skoraj letu dni premora izvedli drugo srečanje v sklopu projekta Mladi in mediji


Celjski mladinski center je v lanskem letu na prvi razpisni rok Erasmus + Mladi v akciji, uspešno prijavil projekt Mladi in mediji. Poleg Celjskega mladinskega centra, partnerski konzorcij tvorita še Mladinski svet Celje in Klub študentov občine Celje. Projekt naslavlja medijsko pismenost med mladimi in želi mlade vključiti v oblikovanje lokalnih in nacionalnih politik ter s tem spodbujati njihovo aktivno participacijo. V sklopu projekta se bodo mladinski delavci z mladimi srečali na štirih srečanjih. Prvo srečanje v sklopu projekta je potekalo 14. oktobra 2021, drugo pa, po enoletnem premoru, v sredo, 3. novembra 2021, v Celjskem mladinskem centru.

Uvodno srečanje projekta je bilo namenjeno spoznavanju in predstavitvi tematike in pripravi vprašalnikov za dijake in študente na področju medijske pismenosti. Med prvim in drugim srečanjem je bilo zaradi očitnih razlogov, povezanih z epidemijo, več kot dovolj časa za pridobitev velikega števila odgovorov.

Drugo srečanje, ki je potekalo v tem tednu, je bilo namenjeno analizi vprašalnikov in obdelavi podatkov, na začetku pa so imeli mladi priložnost prisluhniti ge. Metki Pirc, novinarki RTV Slovenija in Radia Slovenija, ki je spregovorila o tem, komu zaupati v poplavi medijev in v svetu, nasičenem z informacijami ter kako novinarji pripravljajo poročila, kje dobivajo informacije in kako poteka produkcija poročil tudi glede na vrsto medija. Po predavanju in analizi anketnih vprašalnikov pa so mladi skozi razpravo definirali pet vsebinskih področij, s pomočjo katerih bodo na tretjem srečanju opredelili probleme in poiskali rešitve za pripravo konkretnih vaj za izboljšanje znanj in kompetenc na omenjenih petih področjih.

Namen projekta Mladi in mediji je analizirati in izpostaviti pomembnost medijske pismenosti, ki je za mlade izrednega pomena, saj spodbuja razvoj kompetenc, ki jim bodo omogočile učinkovito in varno rabo medijev. Le tako bodo lahko sprejemali informirane odločitve, se zaščitili pred škodljivimi medijskimi vsebinami ter razumeli komunikacijske vsebine ter storitve. Projekt zasleduje cilje Erasmus + strukturiranega dialoga, saj mlade aktivno vključuje v oblikovanje smernic, kar prispeva h krepitvi kompetenc ter podpira dialog med mladimi in oblikovalci politik.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani Celjskega mladinskega centra.

foto: Celjski mladinski center