V Celju spremenili višino denarne pomoči za novorojence


Na svoji tretji redni seji je celjski mestni svet sprejel spremembe k pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojence.

Poslej bo višina enkratne denarne pomoči za novorojence, od katerih bo vsaj en starš stalni prebivalec Mestne občine Celje, 150 evrov.

Od leta 2004 je bil sicer v veljavi znesek 110 evrov za prvega otroka, 130 za drugega in 170 za tretjega oz. vsakega nadaljnjega otroka.

Novost je tudi podaljšanje roka za vložitev pisne vloge za uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, in sicer z dosedanjih štirih mesecev na šest. Za posvojene otroke oz. otroke v rejništvu je rok za vložitev pisne vloge s strani posvojiteljev eno leto od rojstva otroka.