V Celju znova študentski vrvež – pričetek študijskega leta 2011/2012


Bruci v avli na Fakulteti za logistiko.

Leto je naokoli in tukaj je zopet začetek oktobra, ko mesta oživijo, saj jih napolni študentski vrvež. V zadnjih letih se tudi Celje vse bolj razvija ne le v regionalno, temveč tudi v državno študijsko središče, saj s fakulteto kakor tudi s kar nekaj visokimi in višjimi šolami nudi študentom različne študijske programe. 

V letošnjem študijskem letu je v celotni Sloveniji vpisanih kar 100 000 študentov, od tega 19 000 brucov. Na Fakulteti za logistiko v Celju je tako v 1. letnik letos vpisanih 107 študentov visokošolskega študijskega programa, 45 univerzitetnega ter 5 izrednih študentov. Po pogovoru s predstavnico fakultete smo izvedeli, da je to kar 18 študentov več kot lani. Dvig vpisa pripisujejo aktivnejši promociji programov v obliki predstavitev po srednjih šolah. Pod enako streho (bivše Kovinotehne) ima Visoka šola za zdravstvo vpisanih 57 študentov 1. letnika od 60 razpisanih mest. Višja komercialno poslovna šola ima v programih ekonomist, komercialist in računovodja vpisanih 179 rednih študentov 1. letnika, 26 izrednih ter 33 študentov v programu organizator socialne mrežeVišja strokovna šola v okviru Šolskega centra Celje izvaja 3 programe, ki letos redno vpisujejo 80 brucov na programu strojništva, 82 na gradbeništvu in  81 na mehatroniki. Za izredni študij strojništva se je odločilo 23 študentov, mehatronike 18 in prav toliko tudi strojništva. Na šolah ugotavljajo, da bistvenih razlik pri številu vpisanih študentov med lanskim in letošnjim študijskim letom ni.

Letos se je na Fakulteto za logistiko vpisalo 18 študentov več kot lani.

 Študentske izmenjave – ERAZMUS 

Vsako leto kar nekaj celjskih študentov odide na študijsko izmenjavo. Tudi letos ne bo prav nič drugače. Študent 2. letnika magistrskega študija logistike Ernest se v poltenem semestru odpravlja na izmenjavo na Norveško v mesto Molde. Zaupal nam je, da je izmenjava priložnost, ki ga bo izpopolnila tako v strokovnem zanju na področju logistike, kakor tudi v znanju angleščine, saj je pogovorni jezik na izbrani fakulteti angleščina.  Dve absolventki s Fakultete za logistiko sta trenutno na izmenjavi v nemškem mestu Wurzburg … Izmenjave študentom prinesejo še tako potrebne izkušnje, ki jim lahko kasneje koristijo pri prebijanju na trg dela.

Se pa v okviru Erasmusa vse več tujih študentov odloči za Univerzo v Mariboru, kar pomeni med drugim tudi za Celje. Tako bo v letošnjem zimskem semestru Fakulteto za logistiko obiskovalo pet tujih študentov iz Poljske, Litve in Madžarske. Študij v Celju za tuje študente pomeni priložnost izmenjave po relativno nizkih stroških ter ob enem z visoko kakovostjo izobraževanja kakor tudi bivalnega okolja. Prav zaradi tega se čedalje več študentov vsako leto odloča za študijsko izmenjavo v Sloveniji.   

Ob začetku študijskega leta smo nekaj študentov povprašali o njihovih pričakovanjih glede študija kakor tudi zaposlitve. Ugotovili smo … 

Študent Višje poslovno - komercialne šole v Celju.

Dragiša, študent 1. letnika Višje poslovno – komercialne šole, od letošnjega leta pričakuje, da bo uspešno opravil vse kolokvije kakor tudi izpite, ter ob tem pridobil vsaj osnovna znanja, ki mu bodo koristila pri delu oziroma zaposlitvi. Zaveda se, da je situacija na trgu dela precej nenaklonjena mladim, a kljub temu ostaja optimističen. Želi si ter upa na službo v banki.

Kaj od študijskega leta pričakuje študent 3. letnika Fakultete za logistiko Gašper, si poglejte v spodjenm videu:

t/f/v: Špela Ožir