Več kot 40 mladih bo pomagalo očistiti in urediti Celje (foto)


Celjski mladinski center je v sodelovanju z javnim podjetjem Zelenice mlade povabil, naj v okviru počitniškega dela pomagajo pri urejanju našega mesta. Odziv je bil izjemen. Prijavilo se je namreč več kot 40 mladih, ki so želeli prispevati k čistejši in bolj urejeni okolici.

Z izvedenimi aktivnostmi so mladi pomagali zaposlenim podjetja Zelenice pri urejanju okolice in javne infrastrukture, s tem so krepili kompetence vrstniškega ter medgeneracijskega sodelovanja. Kot so številni prebivalci Celja lahko opazili, so mladi lepo uredili okolico mestnega parka in Šmartinskega jezera ter okoliških sprehajalnih poti.

V prvem tednu je počitniško delo opravljajo 7 mladih (barvanje ograje na Šmartinskem jezeru, urejanje tamkajšnje sprehajalne poti in pleskanje klopi, ki jih je v parku in na Savinjskem nabrežju načel zob časa), v drugem tednu pa je z delom zaključila še četverica dijakov. Delo je potekalo na sedežu podjetja Zelenice d.o.o ter na terenu. Kot pravijo dijaki, jim je bilo delo v veliko zadovoljstvo. Mladi, so se za opravljanje počitniškega dela prijavili zato, da lahko na zabaven in družbeno koristen način pripomorejo sebi in okolju v katerem živijo. Prav tako pa so želeli aktivno in koristno preživeti poletne počitnice ter pridobiti nove delovne izkušnje.

V prostorih javnega podjetja Zelenice jih je te dni obiskala podžupanja Breda Arnšek. Dejala, da so s svojo pridnostjo vzgled ostalim vrstnikom. »Občani so navdušeni, ko vidijo, kako zavzeto ste poprijeli za delo. Iz vseh strani slišim samo pohvale. Zelo sem vesela, da ste družbeno odgovorni in da vam ni vseeno za naše mesto. Povedali so mi, da ste pri delu zelo spretni in natančni, da se lahko na vas popolnoma zanesejo, zato se vam iskreno zahvaljujem za vaš prispevek k še bolj urejenemu Celju«, je dejala podžupanja.

Ker je zanimanje za tovrstno počitniško delo preseglo vsa pričakovanja, bosta Celjski mladinski center in Zelenice prihodnje leto načrt za delo zastavila tako, da bodo lahko sprejeli še več mladih, ki bi želeli pomagati pri urejanju mesta in pri tem seveda zaslužiti še nekaj denarja.

L.Č.