Zaključuje se projekt mladih Celjanov Sodeluj in oblikuj


Celjski mladinski center zaključuje projekt Sodeluj in oblikuj, ki se je začel z lanskim avgustom in se bo iztekel konec tega meseca.

Projekt je nastal kot odgovor na okroglo mizo na Gimnaziji Celje – Center, ki je potekala v novembru 2022, kjer so mladi povedali, da se v svojem okolju počutijo prezrte in da bi si želeli večje vpetosti v oblikovanje programa v Mestni občini Celje.

Utrinek s predstavitve idej v marcu; vir foto: MCC

Z izvedbo projekta so mladim omogočili razvijati svoje mladinske pobude ter jim z mentorstvom nekatere pomagali realizirati.

Kot so zapisali pri MCC, je bil cilj projekta omogočiti mladim, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju programov in dejavnosti v Celju. V sklopu projekta so izvedli štiri srečanja. Na prvih dveh so mladi oblikovali svoje ideje in predloge, na tretjem pa so oblikovane pobude predstavili Gregorju Deleji, direktorju občinske uprave MOC, dr. Bojanu Cvelfarju, vodji oddelka za družbene dejavnosti MOC in Klemnu Sagadinu, takrat v. d. direktorju Celjskega mladinskega centra. Na zadnjem srečanju so mladi sodelovali pri izvedbi mladinske pobude.

“Projekt je mladim omogočil, da so spoznali pomen aktivne participacije in demokratičnih procesov, se naučili predstavitve svojih idej ter se seznanili z delovanjem lokalnih mladinskih organizacij,” so poudarili pri MCC.

Mladi so s pomočjo mladinskih delavcev pripravili predstavitve svojih pobud in sodelovali pri ustvarjanju video vsebin. Cilj projekta je bil tudi krepitev kompetenc mladinskih delavcev in spodbujanje nadaljnjega sodelovanja mladih v mladinskih organizacijah in hkrati spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.

Ob zaključku projekta so objavili zaključni video projekta,

Prav tako pa je nastal priročnik, iz katerega smo črpali spodnji izjavi:

Med predlogi se je znašla tudi “tabu” tema; foto: MCC

Tia Drunks, udeleženka projekta: »Zelo mi je bilo všeč, da smo lahko naše ideje predstavili tudi odločevalcem, ki so podali svoja mnenja in da smo lahko ob koncu ideje tudi uresničili in izvedli.«

Gregor Deleja, direktor občinske uprave MOC: »Medgeneracijski dialog bi moral biti za današnjo družbo, zlasti pa za odločevalce, vrednota in s tem prioriteta. Umanjkanje družbenih dogovorov je srž prevelikega števila težav, ki trenutno pestijo našo družbo, in stihijske politike tisto, kar zavira napredek, ki bi vedno moral potekati v sozvočju z okoljem – družbenim in naravnim. Vsaka akcija, ki spodbuja tovrsten dialog, je zato več kot dobrodošla, sploh, če se njeni rezultati tudi materializirajo v praksi in če spodbudi prepotrebno zavedanje, da je delo za skupnost edino pravo in da skupaj lahko dosežemo več. Hvala Celjskemu mladinskemu centru, da verjame v zapisano in hvala celjskim mladim, ki želijo aktivno soustvarjati naš danes in jutri!«