Zbiranje odpadnega papirja v vrtcih in šolah celjske regije se nadaljuje


V akciji zbiranja papirja, ki se je pričela lani jeseni, sodeluje več vrtcev, osnovnih in srednjih šol v celjski regiji, organizator, Družba za ravnanje z odpadki Simbio, pa k zbiranju starega papirja vzpodbuja tudi letos.

Po poročanju Večera je bilo do sedaj v sklopu akcije zbranega kar 348 ton papirja, največ, 118 ton, je zbrala OŠ Hudinja. To pomeni, da je na učenca bilo zbranih 256 kilogramov papirja. Na drugem mestu je OŠ Ljubečna, kjer so učenci skupaj z učitelji zbrali 39 ton, tretje mesto pa pripada OŠ Štore z 29 tonami zbranega papirja. Pohvaliti je potrebno tudi podružnične šole, saj so npr. na POŠ Socka, kjer je občutno manj otrok, zbrali 8,5 ton papirja, kar na učenca nanese nekaj več kot 300 kilogramov. Sledi POŠ Šmartno v Rožni dolini s petimi tonami in POŠ Kompole z malo manj kot dvema tonama papirja. Vsak učenec naj bi v šolo prinesel pet kilogramov papirja, tisti, ki prinesejo nadpovprečno količino papirja, so dodatno nagrajeni na slovesni razglasitvi zmagovalcev ob koncu šolskega leta.

Osnovni namen zbiranja papirja je ozaveščanje otrok, da je odpadni papir mogoče reciklirati. Za tono papirja je namreč potrebno posekati okoli 17 manjših dreves. Otroci z zbiranjem papirja rešujejo drevesa, za ekološko ravnanje so nagrajeni, saj za zbrani papir, ki ga pripeljejo v zbirni center Bukovžlak, šole in razredi prejmejo finančna sredstva, ki jih navadno namenijo za kritje stroškov različnih šolskih dejavnosti ali za donacije dobrodelnim organizacijam.

Več v članku Večera.