Zbiranje starega papirja je lahko dober zaslužek!


Družba za ravnanje z odpadki Simbio že nekaj let organizira zbiranje odpadnega papirja v celjskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Letos v akciji sodeluje 24 osnovnih in podružničnih šol ter en vrtec iz celjske regije.

Najbolj pridni pri zbiranju so tudi letos učenci Osnovne šole Hudinja, ki so do tega trenutka zbrali približno 90 ton letakov, časopisov in drugega odpadnega papirja. To pomeni, da je vsak učenec v zadnjih petih mesecih na Simbio odnesel skoraj 190 kilogramov papirja. Sledita ji OŠ Ljubečna z zbranimi 40 tonami in OŠ Frana Krajnca s 16 tonami odpadnega papirja. Akcija poteka vse do konca šolskega leta, ko bodo razglasili zmagovalne osnovne šole in jim podelili simbolne nagrade.

Trenutna odkupna cena za tono papirja je 75 evrov. Lani je tako zmagovalka zbiralne akcije OŠ Hudinja zaslužila približno 10 tisoč evrov. Ta običajno del denarja razdeli med vse učence, s preostankom pa pokrije večino stroškov različnih šolskih dejavnosti. Na šolah z veliko zbranega papirja tako učencem velikokrat ni treba plačati vseh ekskurzij in kulturnih prireditev.

Družba Simbio zbiralno akcijo organizira, da bi mlade ozavestila o možnosti recikliranja odpadnega papirja. Za tono novega papirja je namreč treba posekati približno 17 manjših dreves, če pa odpadni papir pravilno ločujemo, ga je mogoče reciklirati tudi večkrat!

Vir: Simbio, d.o.o.