Kargo zavarovanje – zagotovite si brezskrben transport od začetka do cilja

Obstajajo določena tveganja, ki se lahko pojavijo med prevozom blaga. Takšnih tveganj ne moremo vnaprej predvideti, zato pa je na voljo kargo zavarovanje tovora, ki krije finančni del odgovornosti v primeru, da pride med prevozom do nepredvidljivih dogodkov.

Prilagojeno zavarovanje blaga v prevozu je ključnega pomena za zagotovitev varnosti, finančne stabilnosti in zaupanja med podjetjem, strankami in dobavitelji. S sklenitvijo zavarovalne police se izognete tveganjem, ki se pojavijo med prevozom.

Kaj je kargo zavarovanje?

To je je posebna vrsta zavarovanja, ki zagotavlja finančno zaščito za blago med prevozom iz enega kraja na drugega. Namen kargo zavarovanja je, da krije tveganja, ki so povezana z morebitnimi izgubami, poškodbami ali krajo blaga med transportom. Če želite zaščititi vaše blago med prevozom, je tovrstno transportno zavarovanje odlična izbira.

Kaj krije kargo zavarovanje?

Med pokrite dogodke, ki so vključene v osnovno zavarovalno kritje, spadajo prometne nesreče, naravne nesreče, kot je na primer požar, kraje oziroma tatvine, poškodbe zaradi trčenja ali nepravilnega ravnanja, prekomerne vibracije in druge neželene situacije, ki bi lahko povzročile škodo na blagu med prevozom. Tukaj pa si lahko preberete več o tem, kaj kargo zavarovanje za tovor ne krije.

V zavarovalne police so lahko vključena različna kritja, od osnovnega zavarovanja, ki krije poškodbe in izgubo blaga, do bolj specializiranih kritij, ki krijejo stroške začasnega skladiščenja, preusmeritev, zamude pri prevozu in druge povezane stroške.

AAR zavarovanje tovora – prednost v celovitem spektru kritij

Če želite vaše blago zavarovati pred širokim spektrom tveganj, izberite AAR zavarovanje tovora med prevozom. To je pravzaprav podvrsta kargo zavarovanja z oznako »Against all risk«, kar pomeni »proti vsem tveganjem«.

S tem zagotavlja obsežnejše kritje za blago med prevozom, pri čemer ne krije le določenih tveganj, kot je na primer zavarovanje samo proti kraji ali poškodbam zaradi nesreče, temveč krije skoraj vse nevarnosti, ki lahko ogrozijo blago med transportom.

Glavna prednost, ki jo ponuja AAR zavarovanje blaga v prevozu, je v njegovi celovitosti. Pokriva veliko širši spekter tveganj, kar pomeni, da je obseg kritja širši in bolj vseobsežen. V primerjavi z drugimi oblikami kargo zavarovanj, AAR zavarovanje zagotavlja večjo varnost in brezskrbnost, saj krije praktično vse vrste tveganj, ki se lahko pojavijo med prevozom.

Iz vašega vidika, ki ste v tem primeru naročnik prevoznih storitev, je to priročna izbira, saj vam ni potrebno razmišljati o posameznih tveganjih in skleniti več različnih zavarovanj za različne scenarije.

Od česa je odvisna cena za kargo zavarovanje tovora?

Cena za zavarovanje blaga med prevozom je odvisna od več dejavnikov, saj se stroški prilagajajo glede na specifične okoliščine prevoza in vrednost blaga. Ključni dejavniki, ki vplivajo na ceno so:

  •  Vrednost blaga, ki ga želite zavarovati, pri čemer večja vrednost blaga zahteva višjo zavarovalno premijo.
  • Nekatere vrste blaga so bolj občutljive na poškodbe ali kraje, zato se lahko vplačuje višja premija za njihovo zavarovanje.
  • Različni načini prevoza (cestni, železniški, pomorski, letalski) imajo različne stopnje tveganja. Na primer, pomorski prevoz blaga ima lahko večje tveganje zaradi neugodnih vremenskih razmer, zato bi bilo transportno zavarovanje za tovrstni prevoz lahko dražje.
  • Dolžina prevoza in destinacija sta pomembna dejavnika pri določanju cene zavarovanja. Daljši prevozi in tisti na bolj tveganih destinacijah imajo lahko višje premije.

Tukaj si lahko ogledate nekaj primerov, kakšna je cena za zavarovanje tovora glede na vrednost tovora, ki ga želite prepeljati.

Kargo zavarovanje za tovor povrne izgubljene finančne vrednosti blaga

Ko pride do nesreče, poškodbe, kraje ali drugega dogodka, ki povzroči škodo na zavarovanem blagu, je najprej potrebno narediti prijavo škode, za tem se preveri veljavnost zahtevka in opravi oceno škode. Ko zavarovalnica zaključi oceno škode, določi znesek izplačila, ki vam ga bo izplačala.

V primeru, če pride do izgube ali poškodbe blaga med prevozom kot posledica malomarnosti prevoznika ali druge odgovorne osebe, pa lahko kot lastnik blaga zahtevate odškodnino ali izterjavo dolga od prevoznika, da bi si povrnili izgubljene finančne vrednosti.

Če sodišče ugotovi, da je prevoznik odgovoren za škodo, lahko izreče sodbo v korist lastnika blaga ali zavarovalnice. Na podlagi te sodbe se lahko začne izvršba, s katero se poskuša izterjati odškodnino od prevoznika vašega blaga.

Obrnite se na pomoč strokovnjakov za zavarovanje tovora med prevozom

Če naročate prevoz za vaše blago, ne pozabite še na kargo zavarovanje, saj vas le-to zavaruje pred številnimi tveganji, ki se lahko pojavijo med transportom. Strokovnjaki v logističnem podjetju lahko za vas uredijo obe stvari hkrati, tako da vam ne bo potrebno iskati dveh ponudnikov.

Posredniki logističnih storitev vam pomagajo izbrati ustrezno zavarovanje tovora glede na vaše potrebe ter prilagoditi zavarovanje prevoznim potrebam. Imajo tudi dostop do več zavarovalnic in vam ponudijo primerjavo različnih možnosti. Hkrati vam olajšajo postopke sklepanja zavarovanja in upravljanja z njim ter nudijo pomoč pri urejanju zahtevkov in komunikaciji z zavarovalnico.

 

IDL Logistika d.o.o.