Kultura in kulinarične dobrote albansko govorečih žensk v Celju

Vsi smo včasih potrebni spodbude, da spremenimo slabe navade, se dodatno izobrazimo ali morda poiščemo (boljšo) službo. Pomoč in vodenje še toliko bolj potrebujejo tisti, za katere slovenski jezik ni materni in se zato težje vključijo v okolje. To so prepoznali v Ljudski univerzi Celje in s pomočjo evropskih sredstev izvedli projekt Socialna aktivacija albansko govorečih žensk.

sa-albansko-govorecih-zensk-velenje_alja-ferme V njem je sodelovalo 30 albanskih žensk, ki so si pridobile občutke sprejetosti in varnosti, začele so graditi svojo samopodobo ter ozaveščati svoja močna področja in znanja, ki jih imajo.

Tega so se učile prek različnih aktivnosti, ki so zajemale motivacijo, individualno svetovanje, učenje slovenščine, računalniško opismenjevanje in uporabo IKT, ogled lokalnega okolja, predstavitev izobraževalnih možnosti, razvijanje medosebnih spretnosti in spretnosti za življenje. Po zaključku projekta je bilo kar 24 udeleženk vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje, usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali zaposlitev.

sa-albansko-govorecih-zensk-kulinarika-celje_alja-fermeTo sicer ni edini projekt, ki s podporo evropskih sredstev zasleduje opolnomočenje dolgotrajno brezposelnih oseb za njihovo ponovno vključitev v širšo socialno in delovno okolje, ima pa podoben namen, namreč, s celostnim pristopom vplivati na socialno vključenost oseb in njihovo povečanje zaposlitvenih možnosti. Samo v varnem prostoru in s spoštljivim odnosom lahko vključene osebe osebnostno rastejo, spreminjajo slabe življenjske navade in vsakdanjo rutino.

Pri tem so v Ljudski univerzi Celje pomagali tudi albansko govorečim ženskam, ki so poleg okrepljene samozavesti in pozitivne samopodobe z različnimi delavnicami osvojile kompetence, s katerimi bodo lažje reševale socialne, ekonomske ali življenjske situacije.

jumbo_plakatPri programih socialne aktivacije je pomembno tudi mreženje in celostno sodelovanje z lokalnimi deležniki, zato se bodo 16. maja predstavile v Celju v okviru kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019. Z njo želijo skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pokazati, da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku.

Obiščite jih na ploščadi pred Mestnim kinom Metropol (središče mesta Celja), kjer bodo ob 13.00 pripravile kulturno-kulinarični program, ali uro prej na Info centru Ljudske univerze Celje, kjer lahko sodelujete na okrogli mizi z naslovom Življenje albanskih žensk v slovenskem okolju. Več o dogodku in kampanji na www.eu-skladi.si.