Mlekarna Celeia z novim razpisom in kampanjo za dobrobit živali

Mlekarna Celeia, največja mlekarna v slovenski lasti, v skladu s svojo zgodbo blagovne znamke Zelene Doline in njenim sloganom ‘Ker smo si blizu’, skozi svojo več kot 80-letno tradicijo stremi k temeljnim vrednotam, ki jih povezujejo s tradicijo, naravo in z ljudmi. Bližino ponazarjajo tudi s tistimi živalmi, na katere se v zgodbah prireje mleka pogosto pozablja – s kravami. Te namreč vsakodnevno zagotavljajo belo zlato, ki ga v mlekarni predelajo v prvovrstne mlečne izdelke Zelene Doline, zato v njihovih očeh te živali nosijo poseben pomen. Ker se zavedajo, kako pomembno je, da imajo krave ugodne bivalne pogoje, so pričeli z aktivnostmi s katerimi stremijo k izboljšanju in ozaveščanju njihove dobrobiti.

Ozaveščanje o pomenu dobrobiti živali z novo marketinško kampanjo Paša za oči.

Svoje spoštovanje in željo po dobrobiti živali so v Mlekarni izrazili vsi zaposleni in sicer s projektom Paša za oči. V okviru projekta so na prijetnem povezovalnem dogodku kravice iz umetnega materiala s skupnimi močmi odeli v barve in vzorce in jim s tem vdahnili temeljne vrednote ter sporočilnost.

»Vse kar v naši mlekarni razvijemo in damo na police, vse zgodbe, ki jih zapišemo in komuniciramo do našega potrošnika, je rezultat nas zaposlenih, našega razmišljanja, našega delovanja. In zaposleni smo prvi zagovorniki dejstva, da mora biti za naše kravice na slovenskih kmetijah od koder prihaja naše mleko in iz katerega ustvarjamo najboljše izdelke, najbolje poskrbljeno. Da se krave v svojem okolju pa naj bo to pašnik ali hlev dobro počutijo in imajo lepo življenje. Ker pa so mnogokrat spregledane in ker si zaslužijo veliko mero pozornosti, da bodo zares vidne in opažene, smo zaposleni vzeli čopiče in barve in jih ustvarili takšne, da so prava paša za oči.

Vsaka od njih pa tudi s svojim izgledom komunicira eno izmed temeljih vrednot v katere verjamemo in jim sledimo v Mlekarni Celeia. Tako imamo na našem travniku pred mlekarno kravice, ki komunicirajo: življenje, tradicijo, ljubezen, naravo in povezanost. Zaenkrat jih lahko še srečate pred  našo mlekarno, kaj kmalu pa že katero od njih spustimo tudi na kak drug pašnik, da na ta način ozaveščamo in med vse ljudi širimo pomen skrbi za dobrobit živali,« je aktivnost povzela vodja strateškega marketinga v Mlekarni Celeia Tjaša Kobal Anžur, ki poudarja pomen pozornosti do življenja in narave ter ohranjanja pogojev, ki prispevajo k dobrobiti vseh živih bitij.

Kampanjo Paša za oči bodo lahko sledilci na socialnih omrežjih Zelene Doline spremljali skozi vso poletje, omenjene kravice pa bo mogoče srečati tudi na različnih lokacijah po Sloveniji, saj bodo s svojo vidnostjo in sporočilnostjo prava ‘paša za oči’.

Za izboljšanje bivalnih pogojev živali v hlevu izdali razpis za nakup ventilatorjev

V skladu z zavezo za dobrobit živali so se v Mlekarni Celeia odločili, da  kmetijam, ki v svojih hlevih nimajo urejenega ventilatorskega prezračevanja, le-to sofinancirajo in kravam s tem omogočijo bolj kakovosten zrak ter boljše pogoje bivanja. »V Mlekarni Celeia je prizadevanje za dobrobit živali del trajnostne strategije. S to zavezo želimo nadaljevati in vse naše rejce spodbuditi k razmišljanju, kako čim boljše poskrbeti za živali, od katerih smo odvisni vsi v verigi mlekarskega sektorja. Zavedamo se, da bomo z nakupom ventilatorjev najbolj upravičenim  kmetijam pomagali uresničevati naše skupne cilje, saj z boljšimi bivanjskimi pogoji povečamo  tudi prirejo mleka. Prizadevamo si, da bomo v letošnji akciji, v okviru razpisa, z nakupom ventilatorjev pomagali cca. 10- 15 kmetijam,« razlaga direktor Mlekarne Celeia Vinko But in poudarja, da so upravičenci do sredstev za nakup ventilatorjev rejci, ki mleko preko Kmetijskih Zadrug prodajajo v Mlekarno Celeia in, ki ventilatorjev v svojih hlevih še nimajo.