Za obnovo uličnih fasad in sakralne dediščine bo Mestna občina Celje tudi letos namenila 150.000 evrov finančnih spodbud

Mestna občina Celje bo tudi letos sofinancirala obnovo uličnih stavb in sakralne dediščine. Javni razpis za sofinanciranje je objavljen na spletni strani občine, upravičenci pa morajo vloge oddati do konca junija.  V letošnjem občinskem proračunu so za ta namen zagotovili 150.000 evrov in sicer 100.000 za obnovo uličnih fasad v starem mestnem jedru in 50.000 evrov za obnovo sakralne dediščine.

Del javnega razpisa (SKLOP 1) se nanaša na ulične fasade na stavbah na območju starega mestnega jedra, ki so v lasti ali solasti fizičnih in pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov. Gre za tiste ulične fasade, ki so jih lastniki začeli obnavljati po 22. juniju 2020 in bodo obnovljene najkasneje do 5. novembra 2021. Mestna občina Celje bo financirala 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 25.000 EUR na posamezno stavbo. Koliko bo znašala posamična finančna spodbuda, bo odvisno od števila prejetih vlog.

Drugi del javnega razpisa (SKLOP 2) se nanaša na obnovo notranjosti in zunanjega dela razglašenih sakralnih spomenikov, ki se je začela po 22. juniju 2019 in bo končana najkasneje do 5. novembra 2021. Finančne spodbude bodo znašale do 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije.

Da bi spodbudili trajnostno obnovo stavb in s tem pripomogli k lepšemu, atraktivnejšemu videzu mesta, so na Mestni občini Celje začeli podeljevati finančne spodbude v letu 2014. Takrat so sofinanacirali obnovo fasad na območju starega mestnega jedra, kasneje pa so v javni razpis vključili tudi obnovo sakralne dediščine.

Lani so sofinanacirali obnovo fasad na zgradbah na Gosposki ulici 7, Vodnikovi ulici 7 in na Prešernovi ulici 1. Sofinancirali so tudi zamenjavo strešne kritine na stolni cerkvi Sv. Danijela.

foto: MOC, naročnik objave: MOC