Izklopi v četrtek, 20. 8. 2020


Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo četrtek, 20. avgusta, predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj:

Nadzorništvo Lava – območje Celje z okolico: Medlog – nizkonapetostno omrežje Zlatečan med 10:00 in 12:00 uro

Nadzorništvo Šentjur – območje Šentjurja z okolico: Bencinski servis – nizkonapetostno omrežje smer Vrbno med 11:00 in 13:00 uro

Nadzorništvo Šentjur – območje Šentjurja z okolico: Blagovna – nizkonapetostno omrežje Cerovec med 8:00 in 11:00 uro

Nadzorništvo Šentjur – območje Šentjurja z okolico: Botričnica – nizkonapetostno omrežje Botričnica med 12:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Mestinje – območje Šmarje pri Jelšah: Lemberg, Nova vas, Sladka gora, Polžanska vas, Pecko, Vodenovo, Srževica Keglič in Polžanska gorca med 9:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Velenje: Laze Zibučan, Arnače Čanč in Kavče Major med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Žalec – območje Gotovelj: Železno – nizkonapetostno omrežje Križan med 8:30 in 11:00 uro

Nadzorništvo Polzela – območje Šmartna ob Paki: Slatine Drev – nizkonapetostno omrežje Drev med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Velenje: Laze Zibučan, Arnače Čanč in Kavče Major med 8:00 in 14:00 uro

V primeru vremena, ki ne bo omogočalo ustreznih razmer za delo, ta odpadejo! Neizvedba je prav tako mogoča zaradi organizacijskih razlogov.