Izklopi v četrtek, 8. 6. 2023


Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo v četrtek, 8. junija predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj enot Celje in Velenje:

Nadzorništvo Vojnik – območje Vojnika z okolico: TP Bezenškovo Bukovje – nizkonapetostno omrežje Rove med 8:00 in 14:00 uro.

Nadzorništvo Vojnik – območje Vojnika z okolico: TP Škofja vas med 8:00 in 13:00 uro.

Nadzorništvo Velenje – območje Podkraja pri Velenju: TP Zabrdo – nizkonapetostni izvod PS – RO Podkraj 10R med 8:00 in 14:00 uro.

Nadzorništvo Polzela – območje Brega pri Polzeli: TP Breg gmajna – nizkonapetostno omrežje, Rp3-Razbornik med 8:00 in 13:00 uro.

Nadzorništvo Polzela – območje Založ: TP Založe Turnšek – nizkonapetostno omrežje Štefančič, Rakun med 8:00 in 14:00 uro.

Nadzorništvo Žalec – območje Šentjungerta: TP Šentjungert – nizkonapetostni izvod Šentjungert sever med 9:00 in 12:00 uro.

Nadzorništvo Žalec – območje Hramš in Galicije: TP Hramše, Hramše Počitniška vas, Podvršnik, Zavrh Galicija, Spodnje Hramše Ramšak, Galicija in Hramše Vengust med 8:00 in 11:00 uro.

Nadzorništvo Nazarje – območje Mozirja: TP Mozirje Šola – nizkonapetostni izvod Rp1 Komunala med 8:30 in 9:00 uro.

V primeru vremena, ki ne bo omogočalo ustreznih razmer za delo, ta odpadejo! Neizvedba je prav tako mogoča zaradi organizacijskih razlogov.