Izklopi v četrtek, 9. 7. 2020


Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo v četrtek, 9. julija, predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje enote Celje oz. Velenje:

Nadzorništvo Laško – območje Laškega z okolico: Konc in Lože med 8:00 in 9:00 uro ter med 13:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Mestinje – območje Šmarje pri Jelšah z okolico: Mestinje šola – nizkonapetostni izvod Avsec med 8:00 in 11:00 uro

Nadzorništvo Šentjur – območje Šentjurja z okolico: Vodule – nizkonapetostno omrežje Uršula med 8:00 in 11:00 uro

Nadzorništvo Vojnik – območje Vojnika z okolico: Verpete – nizkonapetostno omrežje Črpališče med 9:00 in 10:00 uro

Nadzorništvo Laško – območje Laškega z okolico: Rečica ribnik – nizkonapetostno omrežje Ribnik med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Velenje: Bevče vas – nizkonapetostni izvod RP Jan med 8:00 in 15:00 uro

Nadzorništvo Nazarje – območje Gornji Grad: Poznič, Lenart, Ugovšek in Rogl med 8:30 in 14:15 uro

Nadzorništvo Nazarje – območje Gornji Grad: Rogačnik, Repenje, Nova Štifta, Šmiklavž Krznar, Podlinšek, Rovna, Mačkin Kot, Tirosek, Rihter Žaga Veršnik in Zavolovšek med 8:30 in 9:15 uro

Nadzorništvo Velenje: Pohrastnik 1 – nizkonapetostni izvod Skornšek med 9:00 in 12:00 uro

V primeru vremena, ki ne bo omogočalo ustreznih razmer za delo, ta odpadejo! Neizvedba je prav tako mogoča zaradi organizacijskih razlogov.