Izklopi v petek, 24. 3. 2023


Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo v petek, 24. marca predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj enot Velenje in Celje:

Nadzorništvo Vojnik – območje Vojnika z okolico: TP Arclin 2, Petelinjek in Arclin Kveder med 8:00 in 12:00 uro.

Nadzorništvo Gaberje – območje Celja z okolico: TP Teharje – nizkonapetostno omrežje izvod Bloki Bukovžlak med 8:00 in 14:00 uro.

Nadzorništvo Gaberje – območje Celja z okolico: TP Toper – nizkonapetostno omrežje Celestinova vrtec med 8:00 in 13:00 uro.

Nadzorništvo Žalec – območje Pongraca: TP Kurja vas – nizkonapetostni izvod proti oddajniku Podgozdnik med 8:30 in 12:30 uro.

Nadzorništvo Žalec – območje Drešinje vasi: TP Drešinja vas Drev – nizkonapetostni izvod naselje proti Arji vasi med 14:00 in 15:00 uro.

Nadzorništvo Žalec – območje Žalca: TP Žalec Poreber – nizkonapetostni izvod Ivanc Poreber med 8:30 in 12:30 uro.

Nadzorništvo Polzela – območje Polzele: TP Zgornje Grušovlje, Novi Klošter, Martjaki, Založe Satler, Sevčnik, Obiralni stroj Breg in Breg Leskovšek med 12:00 in 14:00 uro.

Nadzorništvo Polzela – območje Gomilskega, Zakl: TP Zakl – nizkonapetostni izvodi Rožič, Mohor, Zakl, Vasle med 8:00 in 11:00 uro.

Nadzorništvo Velenje – območje Velenja: TP Pesje Zahod, Pesje Podkraj, Podkraj Pokopališče med 12:30 in 14:30 uro.

Nadzorništvo Nazarje – območje Solčave: TP Igla Bife med 10:00 in 13:00 uro.

Nadzorništvo Nazarje – območje Mozirja: TP Mozirje Kresnik – nizkonapetostni izvod Stanovanjski blok Matijevič med 9:00 in 11:00 uro.

V primeru vremena, ki ne bo omogočalo ustreznih razmer za delo, ta odpadejo! Neizvedba je prav tako mogoča zaradi organizacijskih razlogov.