Izklopi v petek, 8. 12. 2023


Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo v petek, 8. decembra predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj enot Celje in Velenje:

Nadzorništvo Gaberje – območje Štor z okolico: TP Lovrenc, Kompole, Podzid in Tržan med 8:00 in 13:30 uro

Nadzorništvo Vojnik – območje Vojnika z okolico: TP Selce – nizkonapetostno omrežje Vinare in Trnovlje med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Žalec – območje Liboj: TP Levec letališče – nizkonapetostni izvod Šumej med 9:00 in 12:00 uro

Nadzorništvo Nazarje – območje Spodnje Rečice: TP Rečica Benda – nizkonapetostni izvod Gregorn Most med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Nazarje – območje Strmca: TP Struge – nizkonapetostni izvod Strmčki vrh med 9:00 in 13:00 uro

Nadzorništvo Velenje – območje Bele Vode: TP Struge – nizkonapetostni izvod Strmčki vrh med 9:00 in 13:00 uro

V primeru vremena, ki ne bo omogočalo ustreznih razmer za delo, ta odpadejo! Neizvedba je prav tako mogoča zaradi organizacijskih razlogov.