Izklopi v sredo, 12. 4. 2023


Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo v sredo, 12. aprila predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj enot Velenje in Celje:

Nadzorništvo Vojnik – območje Vojnika z okolico: TP Brezova – nizkonapetostno omrežje Rožni vrh med 8:00 in 13:00 uro.

Nadzorništvo Gaberje – območje Celja z okolico: TP Olimp – nizkonapetostno omrežje Jamova med 8:00 in 9:30 uro ter med 13:00 in 14:00 uro.

Nadzorništvo Polzela – območje Vranskega, Jeronim: TP Jeronim – nizkonapetostno omrežje Jeronim med 10:00 in 14:00 uro.

Nadzorništvo Nazarje – območje Meliš: TP Meliše med 8:30 in 14:00 uro.

Nadzorništvo Nazarje – območje Luč: TP Luče Urtelj – nizkonapetostni izvod Luče novo naselje med 8:30 in 14:00 uro.

Nadzorništvo Nazarje – območje Mozirja: TP Mozirje Kresnik – nizkonapetostni izvod Občina med 9:00 in 10:00 uro.

V primeru vremena, ki ne bo omogočalo ustreznih razmer za delo, ta odpadejo! Neizvedba je prav tako mogoča zaradi organizacijskih razlogov.

Preverite tudi napovedane izklope v četrtek, 13. aprila.