Prekinitev vodooskrbe: Zagrad, Pečovnik in Zvodno


Zaradi nujnih vzdrževalnih del, ki jih izvaja Javno podjetje Vodovod-kanalizacija bo v sredo, 20. septembra, med 11:00 in 18:00 uro prišlo do začasne prekinitve dobave pitne vode.

Prekinjena dobava pitne vode bo na naslednjem območju:
• Zagrad
• Pečovnik
• Zvodno (od 1 do 15 in od 25 A do 25 E).