25 let celjskega društva Klic upanja in delovanja telefona za klic v stiski


Društvo Klic upanja in Zavod za zdravstvo Celje sta ob svetovnem dnevu duševnega zdravja organizirala prireditev, s katero so v Celju obeležili 25 let društva Klic upanja in delovanja prostovoljnega telefonskega svetovanja za pomoč ljudem v stiski. Prireditve Veselje do življenja, ki je bila 13. oktobra v celjskem Narodnem domu, se je udeležilo več kot 80 članov društva, prostovoljcev in strokovnjakov s področja duševnega zdravja. Udeležence je s sporočili o pomenu iskanja možnih poti iz življenjskih zagat, razlogih za vztrajanje in smislu bivanja nagovorila psihiatrinja Cvijeta Pahljina, ustanoviteljica in predsednica društva Klic upanja ter predsednica Zveze slovenskih društev svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski.

V društvu Klic upanja so v 25 letih opravili več kot 74.000 prostovoljnih ur telefonskega svetovanja in več kot 68.000 pogovorov z ljudmi, ki so v najrazličnejših stiskah poiskali pomoč po telefonu. Samo v letu 2011 so telefonski svetovalci opravili več kot 4.000 telefonskih svetovanj ljudem v stiski. V društvu je trenutno 68 aktivnih članov, med njimi 60 žensk in 8 moških, ki prostovoljno delajo v Celju in Slovenskih Konjicah. V obdobju 25 let je izobraževanja za telefonske svetovalce opravilo več kot 200 posameznikov. Telefonski svetovalci so prostovoljci različnih poklicnih usmeritev in delajo skladno z etičnim kodeksom telefonskih svetovalcev. Naloga telefonskih svetovalcev je, da klicateljem po svojih najboljših močeh ponudijo psihološko oporo in jih podprejo pri prepoznavanju in reševanju problema. Klicatelji imajo pravico do anonimnosti, določajo čas in trajanje pogovora s svetovalcem. Skupna telefonska linija za pomoč v stiski na telefonski številki 116 123 je v Sloveniji odprta za vse državljane 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Društvo Klic upanja je eden od pomembnih členov, ki s svojimi prostovoljci soustvarja delovanje slovenske telefonske linije in je del mreže pomoči. Telefonsko pomoč nudijo ljudem vseh starosti, ne glede na spol, socialni status in vsebino težav.

»Človeku v stiski omogočimo, da se razbremeni napetosti in ubesedi svoje težave v varnem in zaupnem stiku. Problematika, ki prevladuje v telefonskih svetovalnih pogovorih, se večinoma nanaša na težave v medosebnih odnosih, psihične motnje, telesne težave, revščino in osamljenost. V povprečju traja telefonski pogovor 30 minut. Ljudi, ki nas pokličejo, v prvi vrsti poslušamo. Vloga dobrega poslušalca je danes zanemarjena. Tudi v družinah ali prijateljskih krogih velikokrat nimamo časa, potrpljenja ali interesa poslušati, kaj nam nekdo želi sporočiti, zaupati ali potožiti. Problem bi radi razrešili hitro, po možnosti s kakšnim receptom ali z vsiljevanjem lastnih izkušenj in stališč. Dolgoletne izkušnje iz telefonskega svetovanja kažejo, da posamezniku v stiski veliko pomeni, da zna oseba na drugi strani poslušati – da ga ne prekinja, je zbrana in naklonjena. Skozi pripovedovanje se klicatelju pogosto odpira uvid v njegovo situacijo, ko uzre svoj problem v jasnejši luči. Ko si ustvarja pogled na možno rešitev, potrebuje podporo svetovalca. Pri tem pa svetovalec, ki le deloma pozna položaj klicatelja, ne more svetovati konkretnih rešitev, saj ne sme prevzeti odgovornosti za odločitve nekoga drugega. Človek je duhovno bitje, ki ima skoraj neomejeno svobodo izbire, hkrati pa tudi ogromno odgovornosti za svoje izbire v danem trenutku. V telefonskem svetovanju se trudimo, da bi ljudem pokazali novi vzorec vedenja, ki bi jih lahko privedel iz slepe ulice,« je povedala specialistka psihiatrije Cvijeta Pahljina.

Priznanja prostovoljcem in podpornikom društva Klic upanja
Med govorci na prireditvi ob 25-letnici društva Klic upanja v Celju so bili Stane Rozman, podžupan mestne občine Celje, Stefan Schumacher, predsednik IFOTES (mednarodnega združenja telefonov za pomoč v stiski, s sedežema v Švici in Nemčiji), Franz Weritsch, nekdanji dolgoletni voditelj telefonske linije za pomoč v stiski iz Avstrije (Telefonseehlsorge Graz) ter gostiteljici Cvijeta Pahljina, predsednica društva Klic upanja, in Nuša Konec Juričič, strokovnjakinja s področja duševnega zdravja z Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. Udeležencem so ob obletnici prikazali dokumentarni film o nastanku in razvoju društva Klic upanja. Priznanja in zahvale za opravljeno prostovoljno delo in podporo društvu je prejelo 60 posameznikov in ustanov.

»Imenujemo se društvo Klic upanja, ker gojimo upanje, da se z majhnimi koraki svet lahko spreminja na boljše. V tem spreminjanju začenjamo pri sebi in se trudimo biti čim boljši ljudje – tako v vlogi prostovoljca na telefonu za pomoč v stiski kot tudi v vsakdanjem življenju,« je še dejala predsednica društva Cvijeta Pahljina. »Delo, ki ga opravljamo prostovoljno, pomeni, da verjamemo v vrednote, kot so prijateljstvo, solidarnost in ljubezen.«