Brezplačna psihološka pomoč in svetovanje glede spletne zasvojenosti in rizičnega vedenja na spletu


V času podaljšanih počitnic, šolanja na daljavo in od doma so otroci in mladostniki več časa doma sami in imajo več prostega časa. Veliko družin se sooča z vprašanjem koliko uporabe spleta je primerno za mojega otroka, so spletne vsebine, ki jih moj otrok dostopa primerne, bo to imelo kakšne posledice, kakšna so priporočila za varno šolanjem na daljavo, kako je z druženjem preko spleta in podobo.

Vsem, katerih družinski član ima težave, ali pa želijo zgolj preventivno preveriti družinsko uporabno digitalnih naprav, so na voljo brezplačna individualna svetovanja.

Iz naše prakse ugotavljamo, da veliko ljudi, predvsem pa mladih prekomerno uporablja naprave, kar lahko vpliva na zmanjšano pozornost in koncentracijo pri učenju, povečan stres, površinske in manj zadovoljive odnose v živo, nespečnost, razdražljivost, itd. Čas in pozornost sta v današnjem svetu zelo pomembna, ravno družbena omrežja, pametni telefoni, video igre, splet pa so tisti, ki nam jemljejo tako čas kot pozornost, ki jih potrebujemo za druga področja, kot je učenje, delo, zabava in druženje v živo, itd.

Predvsem v trenutnih razmerah, ko že zaradi obveznosti šolanja in dela preživimo več časa pred zasloni in vzporedno zaradi upada druženja v živo in ostalih prostočasnih dejavnostih veliko posameznikov preživi preveč časa na napravah tudi v prostem času, kar lahko vpliva na nižje splošno počutje in zadovoljstvo.

Na Centru pomoči pri prekomerni rabi internetaLogout nudijo več različnih brezplačnih programov za posameznike, ki so preobremenjeni s spletom ali z njim že zasvojeni in imajo težave vzpostaviti strukturo, veliko odlašajo oziroma se zatekajo na splet zaradi zadovoljevanja notranjih/psiholoških potreb. Pomoč nudijo tudi posameznikom, ki rabijo podporo in svetovanje glede neprijetnih izkušenj ali rizičnih vedenj na spletu.

Kaj je spletna zasvojenost in rizično vedenje na spletu

Pod spletne zasvojenosti štejemo zasvojenost z video igrami, z družabnimi omrežji, s spletnimi igrami na srečo, nakupovanjem, pornografijo, aplikacijami za zmenke, trgovanje s kriptovalutami, ipd.

Pod rizična vedenja štejemo različne oblike spletnega nasilja, nadlegovanja, izsiljevanja z intimnimi posnetki, sletne prevare, sovražni govor.

Če bi želeli na omenjenih področjih narediti spremembe, kot so vzpostavitev uravnotežene uporabe spleta, boljša samokontrola, krepitev zdravega življenjskega sloga ali krepitev samopodobe, itd. vam je na voljo brezplačna pomoč. V trenutnih razmerah ta poteka preko spleta.

Za pomoč in več informacij se lahko obrnete na [email protected] ali [email protected] oz. pokličete na 080 73 76 ali 031 832 646. Informacije pa najdete tudi na spletni strani www.logout.si oz. www.facebook.com/logout.si.

LOGOUT – Center pomoči pri prekomerni rabi interneta, deluje že 9 let, psihološka ambulanta v Celju je odprta od 2018, za vse starostne skupine. Namen programa je ozaveščanje o zdravi, varni, uravnoteženi in ustvarjalni uporabi tehnologij na eni strani ter na drugi strani strokovna pomoč in svetovanje tistim posameznikom, ki imajo zaradi intenzivnosti ter nekontrolirane uporabe tehnologij in spleta težave s preobremenjenostjo ali celo z zasvojenostjo oziroma so na spletu imeli neprijeten izkušnje.