Celje dobilo dve klopi prijateljstva


»Dan za spremembe 2020 Dobro za ljudi in planet« je največja vseslovenska prostovoljska akcija, ki jo krovno organizira Slovenska filantropija. Tudi letos sta se ji pridružila humanitarno društvo Enostavno pomagam in Mestna občina Celje. Pred Osnovno šolo Lava in Vrtcem Zarja (enota Iskrica) so tako postavili prvi dve klopi prijateljstva z namenom podpiranja in spodbujanja prijateljstva, spoznavanja in socialnega povezovanja otrok.

Podžupanja Breda Arnšek: »Prijateljstva, ki jih otroci sklenejo v vrtcu in osnovni šoli lahko zaznamujejo vse življenje, hkrati pa je to zelo občutljivo obdobje, ko otroci potrebujejo spodbudo in razumevanje. Zelo smo veseli pobude društva Enostavno pomagam in želimo si, da bi se na teh klopeh razvilo veliko lepih odnosov. Če otroke že zgodaj učimo dobrega sporazumevanja in negovanja medsebojnih odnosov, bodo te veščine ohranili za vse življenje.«

Številni otroci so pogosto odtujeni od vrstnikov zaradi lastne sramežljivosti ali odnosa drugih. Klop prijateljstva k pomoči takšnim vrstnikom spodbudi sočutne otroke. Klopi namreč nikoli ne zapustiš sam, temveč z novim prijateljem. Vsekakor lahko na klopi nadgrajujemo in negujemo že obstoječi prijateljski odnos ali rešujemo morebitne nastale spore v prijateljskem odnosu. Klop je namenjena vsem otrokom za nadaljnji proces razvijanja prijateljstva, sporazumevanja in interakcije med posamezniki ali družbo.

Akcija »Enostavno prijatelji«:

  • spodbuja lepe medosebne odnose,
  • ohranja in neguje prijateljske odnose,
  • ustvarja prostor za spoznavanje in povezovanje,
  • razvija socialne odnose,
  • ustvarja prostor za pogovor,
  • preprečuje socialno izključenost in občutek osamljenosti,
  • spodbuja k sočutne in strpne odnose.

Klopi prijateljstva se bodo pred celjskimi šolami in vrtci postavljale še naprej. Želja je, da bi takšna klop stala pred vsako šolo in vrtcem. Milan Ninić iz Humanitarnega društva Enostavno pomagam je povedal, da so interes izrazile tudi šole iz drugih krajev. Vsaka klop bo opremljena z verzom slovenskega pesnika ali pisatelja.

vir: MOC