Celje dobiva več kolesarskih povezav in manj parkirnih mest


Da bi zmanjšali onesnaževanje, ki ga povzroča osebni motorni promet, ustvarili mesto po meri pešca in kolesarja ter s tem zagotovili večjo kvaliteto bivanja, je tudi Celje že pred leti svoj razvoj, po vzoru sodobnih evropskih mest, usmerilo v trajnostno mobilnost.

V zadnjih treh letih je tako Celje dobilo več polnilnic za električne avtomobile, v javni promet se je vključilo deset avtobusov na stisnjen zemeljski plin, v sodelovanju z Energetiko Celje pa se je v Trnovljah zgradila sodobno CNG polnilnica. Leta 2018 je zaživel sistem javne izposoje koles KolesCE, lani je bil odprt P+R sistem, začele pa so se graditi tudi kolesarske povezave.

V sklopu projekta Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje bomo tako v C elju konec leta imeli 44 na novo urejenih odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini 30 kilometrov, ki bodo s 27 kilometri že zgrajene kolesarske infrastrukture omogočale varno, udobno in prijetno kolesarjenje.

Potekajo dela ob Savinjskem nabrežju, sledijo Gosposka ulica, Trg Celjskih knezov,…

Trenutno je tako v izgradnji kolesarska povezava ob Savinjskem nabrežju, kjer bo obstoječi pločnik za pešce dograjen z enostransko, dvosmerno kolesarsko stezo, ki se bo pred krožiščem (pri mostu čez Savinjo) navezala na stezo za pešce in kolesarje. Dela bodo zaključena predvidoma do konca tega meseca. Za tem sledijo dela na Gosposki ulici, kjer se bo s talnimi označbami označil prometni pas, ki bo namenjen mešanemu prometu (sharrow), na tlakovanih površinah, kjer talne oznake niso dovoljene, pa bo kolesarska povezava označena s prometnimi znaki.

Na Trgu Celjskih knezov ter na odseku Ljubljanske ceste – Center bodo sredinske črte nadomestile talne označbe za obojestranski pomožni kolesarski pas. Prešernova ulica bo dobila označen prometni pas, ki bo namenjen mešanemu prometu (sharrow). Vsa ta dela bodo izvedena v maju. Temu bodo sledila dela še na ostalih ulicah mestnega središča.

Zaradi novih kolesarskih povezav bo na Savinjskem nabrežju in na odseku Ljubljanska cesta – Center nekaj manj parkirnih mest. “Zavedamo se, da bo za nekatere občane to sprva moteče, saj smo Celjanke in Celjani navajeni parkirati v središču mesta ali vsaj zelo blizu. Vendar pa iskanje praznih parkirnih prostorov v centru mesta že zdaj povzroča zastoje in slabo voljo, zato si na različne načine prizadevamo, da bi občane spodbudili k trajnostni mobilnosti. Tiste, ki prihajajo z avtomobili, usmerjamo na večja parkirišča in v garažne hiše,” pojasnjujejo na občini, kjer si želijo prihodnjim generacijam zapustiti sodobno, razvito in zdravo življenjsko okolje. Do tega pa vodi tudi spreminjanje nekaterih navad in odgovorno ravnanje vsakega posameznika tudi s tem, da se kadar se le da poslužujemo cenejših, okolju prijaznejših in bolj zdravavih sredstev trajne mobilnosti (hoja, kolesarjenje, Celebus, sistem KoleCE,…) ter s tem zmanjšamo nepotrebne kratke vožnje, ki jih vsak dan opravimo z avtomobilom.

Uvajanje tehnološko naprednih rešitev

V Celčju se bo trajnostna mobilnost spodbujala tudi z uvajanjem novih tehnologij oziroma s tehnološko naprednimi rešitvami. S projektom Upravljanje mobilnostiv Mestni občini Celje bo tehnološko nadgrajena vzpostavitev trajnostno naravnane prometne infrastrukture (KolesCE, Celebus, Park&Ride, ureditev Gubčeve in Lilekove ulice, mreža kolesarskih povezav). To pomeni, da bomo vzpostavili povezan sistem upravljanja, ki bo omogočal pridobitev vseh potrebnih informacij za najboljše koriščenje prevoznih sredstev. V sklopu investicije bo vzpostavljena tudi spletna in mobilna aplikacija. Obetajo se tudi usmerjevalne in velike interaktivne table, kjer bo lahko vsak že na glavnih vpadnicah pridobil informacije o zasedenosti parkirišč. Te informacije pa bodo na voljo tudi na spletni strani ter aplikaciji.

foto: MOC