Celje prvo mesto s skupnim obeležjem, posvečenim humanitarnemu delu (foto)


Celjski Rotary in Lions klubi, skupaj s podmladki – Leo, Rotaract ter Interact klubi, so prijateljstvo, združeno v številnih dobrih delih in skrbi za boljši jutri, simbolno predstavili s postavitvijo skupnega obeležja.

Skupno obeležje bo vedno znova seznanjalo ljudi, ki živijo v mestu Celju in tudi tiste, ki prihajajo v naše lepo mesto, da v njem delujejo klubi, ki jim je še kako mar za posameznike, ki potrebujejo pomoč ali ranljive skupine ljudi, ki jih je država postavila na rob družbenega življenja.

Obeležje je namenjeno tudi temu, da spodbudi tudi tiste ljudi, da se številnim humanitarnim akcijam v prihodnosti tudi pridružijo.

odkritje-3-zvezd-38Humanitarni klubi v Celju so presegli ozke okvire lastnih klubov in dokazali, da se zmorejo povezovati in s povezovanjem ustvarjati presežke. Tako so pred šestimi leti zasnovali združeno humanitarno dobrodelno tržnico na kateri zbirajo sredstva, ki jih nato darujejo za skupno izbran projekt. Nazadnje so sredstva namenili obnovitvi tablic z braillovo pisavo v mestnem parku.

Rotarijci in lionisti so sedaj dobro sodelovanje potrdili še s skupnim obeležjem.

“Ponosni smo, saj smo zagotovo prvi v Sloveniji in Evropi, če ne tudi na svetu, kateri smo uspeli povezati tako rotarijce in lioniste ter naše podmladke. Tudi iz tega zornega kota zagotovo premikamo meje na področju, kjer se je še pred leti zdelo nemogoče,” pove Marjana Kolenko iz Rotary kluba Celje.

Kolenkova dodaja, da ne glede na to, da tako rotarijci kot lionisti zavzeto sledijo vrednotam humanosti, dobrodelnosti, pravičnosti, poštenosti, skrbi za ranljive ciljne skupine, da se odzivajo na potrebe okolja, štipendirajo nadarjene, odpravljajo velike socialne stiske, itd., niso takorekoč nikoli prej uspeli na ta način stopiti skupaj in delati za skupne projekte. Ponosni so, da jim to uspeva že nekaj let.

Celje s postavitvijo javnega obeležja sledi zgledu mnogih mest v različnih državah sveta, ki so v mestih, v katerih delujejo humanitarni klubi in že desetletja opravljajo svoje izjemno poslanstvo postavila javna obeležja. Takšno javno obeležje ima sedaj tudi Celje.

Simbol Tri Celjske zvezde bo nagovarjal širšo skupnost, da se bo zavedala, da med nami bivajo številne ranljive skupine hendikepiranih, bolnih, pozabljenih od družbe, brezdomci, invalidi, otroci s cerebralno paralizo, matere z otroki v varnih hišah, slepi in slabovidni, socialno ogroženi, pa tudi mladi nadarjeni in talentirani, ki nimajo ugodnega socialnega zaledja in potrebujejo širšo družbeno pomoč. Z obeležjem želijo humanitarni klubi ozaveščati ljudi ter širiti humano poslanstvo.

Otvoritev so izvedli podžupanja Mestne občine Celje, ki je skupaj s številnimi donatorji podprla postavitev obeležja, ter predsedniki Rotary kluba Celje, Rotary kluba Celje Barbara Celjska, Lions kluba Celje, Lions kluba Celje Keleia in Lions kluba Mozaik.

foto: Zdenko “Zdene” Podlesnik