Znan je razlog za zamude pri izdaji radioloških izvidov v celjski bolnišnici


V celjski bolnišnici naj bi nekateri pacienti morali na svoje izvide čakati več mesecev dlje, ker radiologi niso želeli opravljati svojega dela. V celjski bolnišnici pojasnjujejo, zakaj je prišlo do zamud.

Spletni portal Necenzurirano je pred kratkim poročal, da naj radiologi v celjski bolnišnici ne bi želeli opravljati svojega dela, ker so želeli, da vodstvo z njimi sklene nove podjemne pogodbe. Zaradi tega naj bi nekateri pacienti morali na svoje izvide čakati več mesecev dlje. V celjski bolnišnici so pojasnili, da radiologi svoje delo ves čas opravljajo v skladu z normativi, določenimi v letu 2019 in skladno z obveznostmi, določenimi v njihovih pogodbah o zaposlitvi. Tako je bilo tudi konec lanskega leta.

Sredi leta 2022 pa je radiologom, zaposlenim v celjski bolnišnici, potekla veljavnost podjemnih pogodb. Nov sklep o posebnih programih je bil s strani ministrstva izdan šele konec lanskega novembra, decembra pa tudi pojasnilo, komaj takrat pa so se lahko sklenile nove podjemne pogodbe z radiologi. Ker pa je delo po tovrstnih pogodbah namenjeno ravno skrajševanju čakalnih vrst, je v decembru prihajalo do krajših zamud pri pripravi in branju izvidov. Sedaj so z radiologi sklenjene nove podjemne pogodbe, zato zaostankov ni več zaznati, so še pojasnili v bolnišnici.

Razdelili tudi pisna opozorila

Sicer pa je lanskem septembru takratno vodstvo bolnišnice odredilo analizo dela radiologov v rednem delovnem času, povečanega obsega dela, dela po podjemnih pogodbah in realizaciji njihovih ur dela. Po izdanem poročilu je novo vodstvo bolnišnice, ki je mandat nastopilo v začetku lanskega novembra, nemudoma sprožilo ustrezne postopke.

Radiologe, pri katerih so ugotovili kršitve pogodbe o zaposlitvi, so konec novembra lani pisno opozorili na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bodo ponovno kršili pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v enem letu od prejema pisnega opozorila. Radiologi so se ob tem s sporazumom, podpisanim z bolnišnico, v istem časovnem obdobju zavezali k vračilu preveč izplačanega plačila po podjemni pogodbi.