Celjske zelene in druge javne površine bo po novem urejal in vzdrževal zavod Zeleni-CE


Za celjske zelene in druge javne površine trenutno v Celju skrbita režijski obrat Mestne občine Celje ter javno podjetje Simbio. Z začetkom leta 2020 pa bo to delo prevzel javni zavod Zeleni-CE.

Ustanovitev zavoda mora sicer prestati še glasovanje mestnih svetnikov na seji mestnega sveta Mestne občine Celje, ki se bo zgodila naslednji teden, a ni pričakovati, da bi svetniki predlog zavrnili.

Mestna občina Celje, kot je obrazloženo v gradivu, zavod ustanavlja z namenom zagotavljanja vzdrževanja, urejanja in čiščenja zelenih in drugih javnih površin pod okriljem ene pravne osebe oz. javnega gospodarskega zavoda, v okviru katerega se bodo te dejavnosti opravljale v primernejši pravnoorganizacijski obliki, hkrati pa bodo z njegovo ustanovitvijo omogočene tudi nove vsebine in širitev delovanja.

Zavod Zeleni-ce bo opravljal predvsem dejavnosti urejanja, vzdrževanja in varstva drevnine, grmovnic, travnatih površin in cvetličnih nasadov na javnih zelenih površinah, vzdrževanja in urejanja občinskih cest, pešpoti in drugih javnih urejenih površin (kot so igrišča in urbana oprema), varstva zelenih površin pred boleznimi, škodljivci in poškodbami ter druga vzdrževalna dela, ki so potrebna za urejenost zelenih in drugih javnih površin ter javnih objektov.

Poleg zgoraj naštetega bo zavod opravljal tudi druge naloge, kot so: pridelovanje in prodaja okrasnih in drugih rastlin, sredstev, opreme in drugih pripomočkov za vrtnarstvo in vrtnarjenje, projektivne in svetovalne storitve s področja vrtne, parkovne in krajinske arhitekture ter povezovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini.

Sredstva za delo zavoda bo zagotovila Mestna občina Celje. Zavod bo del finančnih sredstev pridobil tudi skozi tržne dejavnost. Začetek delovanja zavoda je predviden z začetkom leta 2020.

MO Celje je na 8. redni seji, 24. septembra 2019, potrdil in sprejel odlok o ustanovitvi ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENI-CE. Poslovne prostore bo imel na Cinkarniški cesti 19, kjer je že sedaj Režijski obrat. Delovanje novega zavoda bo financirano iz proračunskih sredstev in ne bo povzročilo dodatnih stroškov.