Celjski župan Bojan Šrot: vsa občinska uprava bi morala biti zaposlena za določen čas


Celjski mestni svetniki so danes drugič razpravljali o letošnjem proračunu. Skupni prihodki znašajo dobrih 58 milijonov evrov in so se od prvega do drugega branja povečali za milijon 172 tisoč evrov. Odhodki znašajo 61 milijonov 714 tisoč evrov in so se povečali za skoraj milijon in pol evrov.

Predvideni prihodki so se povečali zaradi povečanja prilivov iz naslova stavbnega zemljišča in prodaje nepremičnin v lasti mestne občine. Odhodki se na drugi strani med drugim povečujejo na račun višjih stroškov obnove mestnega jedra.

Občina se bo predvidoma zadolžila za 4 milijone in pol, plačala pa bo 2 milijona 330 tisoč evrov dolga.

Svetniki so sicer potrdili tudi spremenjeni Odlok o organizaciji občinske uprave. Župan lahko po novem namesto zdajšnjih štirih predlaga osem delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje. Gre za službo za določen čas, ki preneha takoj, ko županu preneha mandat. Novi (ali ponovno izvoljeni) župan pa lahko vodje oddelkov obdrži ali pa jih zamenja s svojimi “izbranci”. Finančne obveznosti se s popravkom odloka ne spreminjajo.

Svetniki so imeli glede odloka kar nekaj pomislekov. Sonja Ramšak (SDS) je naprimer opozorila, da zaposleni na takšnih vodstvenih položajih pogosto ne izpolnjujejo vseh pogojev (naprimer o stopnji izobrazbe), ki sicer veljajo za javne uslužbence.

Slišali pa smo tudi očitek, da mora mesto ustvarjati dobre strokovnjake. Ko pa to postanejo, je njihova menjava vse prej kot smiselna, saj potrebujejo leto ali celo dve, da začnejo delati s polno paro.

Toda celjski župan Bojan Šrot je prepričan, da bi morala biti za obdobje županskega mandata zaposlena vsa občinska uprava. Kot pravi, je položaj vendarle politična funkcija, zato je prav, da si župan svoje najožje sodelavce izbere sam. S tem pa se seveda zmanjša možnost, da se zaposleni v javni upravi  “kopičijo” in selijo iz položaja na položaj.