Civilne iniciative: “Cinkarna Celje neprestano zastruplja Celjane”


V Civilnih iniciativah Celje so znova opozorili na nastanek “rdečega dežja” v bližini Cinkarne. “Rdeči dež”, domnevno onesnažen s težkimi kovinami, se je nabral na plastični foliji, ki pokriva vrtnine na vrtu pod deponijo titanove sadre iz Cinkarne, poročajo na spletnem portalu MMC.

V bližini cinkarniške deponije se je nabralo kar 50-krat več kadmija kot je dovoljena mejna vrednost. S prekomernim prašenjem pa naj bi bila obremenjena celotna Celjska kotlina, prav tako poročajo na spletnem portalu MMC.

V Cinkarni Celje zatrjujejo, da na odlagališču titanove sadre Za travnikom izvajajo vse potrebne ukrepe za preprečevanje prašenja. To dokazujejo z nenehnim izvajanjem meritev prašnih delcev na območju odlagališča, ki ne kažejo odstopanja od slovenskega povprečja.

Več informacij lahko preberete na spletnem portalu MMC.