Cvetličenje Celja: ob 15 tisoč cvetlicah na mostovih, krožiščih in gredicah letos poskus s trajnicami


Ocvetličen most na Ulici XIV. divizije; foto: MOC

V teh dneh zaposlenci celjskega javnega podjetja Zelenice izvajajo sezonsko cvetličenje mesta. Cvetje nameščajo na običajna mesta kot v zadnjih letih, obeta pa se tudi nekaj novosti.

Na podhodu na Mariborski cesti so namestili več kot 200 korit z enoletnicami, enako število korit pa je predvidenih tudi na mostovih in ostalih podhodih.

Najbolj obsežno ocvetličenje je ob podvozu pod savinjsko železnico; foto: MOC

Sezonsko cvetje so doslej zasadili v mestnem parku in na krožiščih.

Na mostu med Čopovo ulico in Partizansko cesto bodo letos poskusno namestili trajnice in spremljali, kako se bodo obnesle.

Direktor javnega podjetja Zelenice, Jože Krulec, je ob tem povedal: »Če bo preizkus uspešen, bomo ocvetličenje s trajnicami v prihodnosti nadaljevali tudi na drugih mestih.«

Največja cvetlična greda v mestnem parku; foto: MOC

Poleg vsega omenjenega so delavci Zelenic zasadili več kot 100 betonskih korit, delno tudi s trajnimi in medovitimi rastlinami ter 60 cvetličnih korit ob gostinskih lokalih. V mestu bodo sprehajalci lahko videli tudi 15 cvetličnih piramid.

Vsega skupaj bodo na mestnem območju zasadili dobrih 15 tisoč kosov sezonskega in trajnega cvetja.