V ponedeljek dan odvetniške pravne pomoči – seznam za celjsko regijo


odvetniska_zbornica_slovenijeSlovenski odvetniki bodo v ponedeljek, 19. decembra 2016, nudili pro bono oz. brezplačno pravno pomoč, pri čemer želijo pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga njihovih pisarn.

Na spletnem mestu Odvetniške zbornice Slovenije so zapisali tudi, da bodo ta dan namenili tudi malim podjetnikom, ki se težko prebijajo iz meseca v mesec in novodobnim s.p.-jem, ki so jih delodajalci in razmere na tržišču prisilile v to obliko samozaposlitve.

Pravna pomoč se bo izvajala predvsem ustno, bodisi v pisarni bodisi po telefonu, po predhodni najavi zainteresiranega državljana.

Odvetniki vam bodo na ta dan predvsem posredovali splošne informacije o problemu oz. sporu in vam pojasnili pravne možnosti, ki vam jih v vašem primeru omogoča zakonodaja in sodna praksa.

Ljudem, ki že imajo pooblaščence, vendar želijo brezplačno preverjati njihovo delo ali pa se izkaže, da zgolj preverjajo odgovore na svoja vprašanja pri več odvetnikih, odvetniki lahko pravno pomoč v okviru te akcije tudi odklonijo.

Zaradi organiziranosti odvetniških pisarn predlagajo, da kontaktirate izbranega odvetnika in se najavite – sklicujte se na dan odvetniške pravne pomoči pro bono. Predlagamo, da vnaprej dostavite morebitno dokumentacijo in svoj opis problema.

Seznam celjskega območnega zbora odvetnikov

Naziv Naslov in kraj Telefon E-pošta
Aleksić Marjan Strma cesta 1a, Rogaška Slatina 041 741 110
03 819 26 36
 
Blagovič Božidar Na trgu 14, Mozirje 041 360 762
03 583 27 10
[email protected]
Bromše Tomaž Ljubljanska cesta 3/a, Celje 041 383 661
03 490 03 28
[email protected]
Cugmas Velimir Liptovska 6a, Slovenske Konjice 03 759 25 10 [email protected]
Cuk Marko Cesta na Roglo 13b, Zreče 03 759 45 00
041 655 221
[email protected]
Černezel Anja Celjska cesta 23, Šmarje pri Jelšah 059 030 043
041 356 880
[email protected]
Čuk Korošec Marija Liptovska 6a, Slovenske Konjice 03 759 25 10 [email protected]
Dobrajc Gregor Cesta Valentina Orožna 8, Šentjur 041 381 514
03 574 02 20
03 749 32 20
[email protected]
Dosedla Kaja Ulica Dušana Kvedra 11, Šentjur 03 749 32 00 [email protected]
Feguš Marjan Prešernova 23 a, Celje 041 620 262
03 490 12 00
[email protected]
Fijavž Sirc Nina Tepanje 28b, Slovenske Konjice 041 326 160
08 205 65 56
[email protected]
Fink Rok Ljubljanska c. 6, Celje 03 493 08 30
041 736 065
[email protected]
Gerželj Gregor Mestni trg 7, Žalec 03 710 16 40
051 819 021
[email protected]
Grad Pečnik Alenka Ozka ulica 3, Celje 03 548 36 21
030 696 616
[email protected]
Gregorin Gregor Ljubljanska cesta 8, Celje 03 493 02 03
040 477 857
[email protected]
Gregorin Nina Ljubljanska cesta 8, Celje 03 493 02 03 [email protected]
Gregorin Štifter Daša Ljubljanska cesta 8, Celje 03 493 02 03 [email protected]
Gregorovič Jožko Cesta Valentina Orožna 8, Šentjur 03 749 32 20
03 574 02 20
[email protected]
Gričnik Jasmina Celjska cesta 5, Žalec 03 710 30 87
041 627 166
[email protected]
Hasaj Mitja Trg celjskih knezov 6, Celje 03 425 25 20 [email protected]
Hostnik Andrej Drofenikova 15, Šentjur 03 746 46 63
051 644 400
[email protected]
Inkret Igor Ljubljanska c. 8/I, Celje 03 490 89 30 [email protected]
Ivančić Damir Stanetova ulica 27, Celje 08 205 77 32 [email protected]
Janežič Andrej Gledališka ulica 4, Celje 051 650 195 [email protected]
Klep Volk Urša Gledališka ulica 2, Celje 041 350 045
03 490 57 00
[email protected]
Kmet Boris Savinova ul. 7, p.p. 276, Celje 03 548 46 83 [email protected]
Koprivc Ines Cesta Valentina Orožna 8, Šentjur 03 574 02 20
03 749 32 20
[email protected]
Korošec Dušan Trg celjskih knezov 6, Celje 041 619 236
03 425 25 20
[email protected]
Korošec Tanja Prešernova cesta 8, Velenje 070 600 600
0590 27 290
[email protected]
Krčmar Simon Ulica Heroja Staneta 1/b, Žalec 03 712 03 86 [email protected]
Marovt Žiga Prešernova ulica 6, Celje 03 548 50 94 [email protected]
Mavri Roman Trubarjeva ulica 21, Laško 03 734 11 10
041 404 586
[email protected]
Mikša Dragutin Gledališki trg 2, Celje 041 745 585
03 548 15 25
[email protected]
Mlinarič Jernej Cesta Valentina Orožna 8, Šentjur 03 749 32 20
03 574 02 20
[email protected]
Mohorko Rafael Miklošičeva ulica 5, Celje 03 490 00 50
03 428 42 80
041 756 796
[email protected]
Nečemer Matej Oplotniška 1/A, Slovenske Konjice 03 757 27 70
031 336 531
[email protected]
Pahole Rudi Bratov Mravljak 1, Velenje 03 587 46 59 [email protected]
Pavlič Aleksandra Oplotniška 1/A, Slovenske Konjice 03 757 27 70 [email protected]
Pavlina Uroš Stanetova ulica 2, Celje 031 663 411
03 492 36 80
[email protected]
Pogorelčnik Nataša Cesta talcev 2, Velenje 041 334 016
03 897 11 80
[email protected]
Poklič Primož Celjska cesta 2, Slovenske Konjice 051 388 031
08 205 20 10
[email protected]
Pšeničnik Jana Liptovska 6a, Slovenske Konjice 03 759 25 10 [email protected]
Pungartnik Dušan Cesta Valentina Orožna 8, Šentjur 03 574 02 20 [email protected]
Ramor Tomaž Vodnikova 7, Celje 03 493 04 100 [email protected]
Rozenstein Stanislav Savinjska cesta 4, Nazarje 03 839 86 80 [email protected]
Savinek Marko Ulica heroja Staneta 1 b, Žalec 041 705 146
03 712 03 80
[email protected]
Šaloven Matjaž Kocbekova cesta 42, Ljubečna 041 499 551
03 546 10 50
[email protected]
Trbovc Rok Stanetova ulica 27, Celje 08 205 77 32
041 200 352
[email protected]
Vedenik Albina Zagata 6, Celje 03 490 09 99
040 636 542
[email protected]
Verk Janez Vrunčeva ulica 1, Celje 051 305 528
051 305 528
[email protected]
Vrečer Rajko Kidričeva ulica 25, Celje 03 490 01 07 [email protected]
Zorko Dragica Glavni trg 3, Celje 03 490 57 80 [email protected]