Dve desetletji potrebni za priznanje standarda medicinske rehabilitacije v SB Celje


Dobri dve desetletji si je Oddelek za medicinsko rehabilitacijo prizadeval za priznanje standarda medicinske rehabilitacije na sekundarnem nivoju, ki ga v resnici vsebinsko izvaja že dolgo vrsto let.

Kljub temu, da v bolnišnici ves ta čas opravljajo zgodnjo in nadaljevalno medicinsko rehabilitacijo pacientov z najtežjimi okvarami gibalnega sistema in vsemi ostalimi patologijami, jim je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije do zdaj priznaval le primarni nivo obravnave na tem področju, takšen kot ga izvajajo v zdravstvenih domovih, zdraviliščih in zasebniki.

V Splošnem dogovoru za leto 2019 jim je standard medicinske rehabilitacije vendarle uspelo pridobiti, z njim pa tudi možnost za nadaljnji razvoj stroke na ustreznem nivoju.

Oddelek za medicinsko rehabilitacijo Splošne bolnišnice Celje v letošnjem letu praznuje 70 let organizirane strokovne fizioterapije na kirurških oddelkih in 60 let ambulantne fizioterapije. V vsem tem času so generacije fiziatrov, fizioterapevtk in delovnih terapevtk kot mozaik gradili in dopolnjevali strokovno pot, krepili medsebojno sodelovanje in spoštovanje v uspešno zgodbo dobrega timskega dela, ki je prepoznana tudi v širšem prostoru. Usmeritev oddelka je bila, je in bo zgodnja medicinska rehabilitacija, ki so jo ves čas nadgrajevali v skladu s sodobnimi metodami in tehnikami rehabilitacije in v sodelovanju z drugimi strokami celjske bolnišnice in izven nje.

Rehabilitacijska medicina predstavlja tretji steber medicine, ki pomembno prispeva k izidu zdravljenja pacientov po različnih poškodbah in obolenjih. Gre za proces aktivnega sodelovanja pacienta in ne zgolj pasivno okrevanje, kar lahko odločilno vpliva na končni funkcijski izid.

Oddelek za medicinsko rehabilitacijo Splošne bolnišnice Celje, že vsa leta izvaja zgodnjo in nadaljevalno medicinsko rehabilitacijo pacientov z najtežjimi okvarami gibalnega sistema (poškodbe, obolenja) in vsemi ostalimi patologijami (amputacije, možganska kap, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, periferne živčne okvare, centralne motorična prizadetost v sklopu cerebralne paralize, nezgodne možganske poškodbe, sindrom kritično bolnih, stanja po transplantacijah, poliradikulonevritisi …).

Izvaja tudi programe, ki so edinstveni v slovenskem prostoru. V letu 1989 je pričela z delom ambulanta za otroke s centralno motorično prizadetostjo, ki je še danes edina tovrstna bolnišnična specialistična ambulanta v Sloveniji. V tej ambulanti redno spremljajo otroke zaradi prilagajanja programov (re)habilitacije ter prepoznavanja, zasledovanja in zdravljenja sekundarnih deformacij.

Leta 1990 je oddelek kot prvi bolnišnični oddelek za medicinsko rehabilitacijo – in še vedno edini – v Sloveniji uvedel zgodnjo protetično rehabilitacijo po amputacijah na spodnjih udih s pomočjo pnevmatskega pripomočka za hojo oz. pnevmatske šolske proteze (PŠP). Ta oblika rehabilitacije omogoča pacientom ohranjanje centralne sheme hoje, hitrejše oblikovanje krna in boljšo fizično pripravljenost na dokončno protetično oskrbo.

Od vsega začetke se ukvarjajo z diagnostiko in rehabilitacijo perifernih živčnih okvar in pri tem uspešno sodelujejo s kliničnim oddelkom za nevrokirurgijo UKC Ljubljana, v zadnjih letih pa predvsem s kliničnim oddelkom za plastično in rekonstruktivno kirurgijo UKC Ljubljana. S trdim delom in aktivnim sodelovanjem pacientov dosegajo zelo dobre rezultate na katere so izjemno ponosni.

V ta okvir spada tudi rehabilitacija pacientov s periferno ohromelostjo obraznih mišic (okvara obraznega živca), ki jo izvajajo po lastnem protokolu, ki so ga razvili v tesnem sodelovanju z ORL oddelkom naše bolnišnice.

Velik izziv predstavljajo pacienti po politravmah in sklepnih ali prisklepnih zlomih, ki prav tako potrebujejo intenzivno, dolgotrajno rehabilitacijsko obravnavo, ki je ključna za dober končni funkcijski izid. Utečeni so programi po artroplastiki kolka, kolena in ramena ter po rekonstrukciji sprednje križne vezi in rotatorne manšete.

Oddelek ima delovno terapijo, ki je nujen sestavni del obravnave pacientov z resnejšimi poškodbami ali obolenji zgornjega uda. V delovni terapiji izdelujejo vse vrste statičnih in dinamičnih ortoz za zgornji ud, kompresijska oblačila in drobne ortotske pripomočke, ki bistveno olajšajo izvajanje vsakodnevnih življenjskih aktivnosti in izboljšajo kakovost življenja. Izvajajo tudi ambulantno nevro delovno terapijo in nevrofizioterapijo za paciente z različnimi nevrološkimi okvarami.

Aktivni so tudi na področju izobraževanja mladih kadrov, saj je oddelek pooblaščen izvajalec kroženja specializantov fizikalne in rehabilitacijske medicine, ortopedije, splošne kirurgije in revmatologije ter izbirnega programa sekundariata, prav tako pa tudi kliničnega usposabljanja študentov fizioterapije in pripravništva iz fizioterapije in delovne terapije.

Kljub temu, da tim Oddelka za medicinsko rehabilitacijo vse skozi izvaja rehabilitacijo najzahtevnejših pacientov, je imela bolnišnica s strani plačnika (ZZZS) priznan le primarni nivo obravnave – kot vse fizioterapije v zdravstvenih domovih, zdraviliščih ter zasebniki (z ali brez koncesije) in posledično kar nekaj neplačanih enkratnih storitev. 20 let so se trudili za priznanje standarda medicinske rehabilitacije na sekundarnem nivoju, ki jo dejansko že ves čas izvajajo in vedno ostali praznih rok. V letošnjem letu jim je standard medicinske rehabilitacije vendarle uspelo pridobiti.

»Veseli smo priznanja za delo, ki smo ga opravili in možnosti, da naprej razvijamo stroko na ustreznem nivoju,« je ob novici o priznanju standarda medicinske rehabilitacije na sekundarnem nivoju dejala prim. asist. mag. Lidija Plaskan, dr. med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine in predstojnica Oddelka za medicinsko rehabilitacijo in dodala: »Priznanje standarda medicinske rehabilitacije pomeni veliko dodano vrednost obravnavi naših pacientov, saj bodo imeli možnost neposrednega nadaljevanja rehabilitacije po odpustu iz bolnišnice ali po ambulantni oskrbi.«

D.G.