Elektro Celje: četrtkovi, petkovi in sobotni izklopi


Zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bodo brez električne energije predvidoma ostali nekateri odjemalci v nadaljevanju navedenih transformatorskih postaj oz. teritorialnih področij.

Četrtek, 22. 9. 2011

TP Čistilna naprava Mozirje, Loke vodovod, Loke Gmajna, Letuš Hrašan, Podgorje,Vodovod, Letuš Repnik

Predviden čas: od 9:00 do 12:00

Področje Celja z okolico: TP Grmada

Predviden čas: od 08:00 do 12:00

Petek, 23. 9. 2011

Zvodno, nizkonapetostno omrežje Spodnje Zvodno

Predviden čas: od 8:00 do 10:00

Gotovlje Jordan – nizkonapetostno omrežje Proti Podlogu

Predviden čas: od 9:00 do 11:00

Založe Satler in Sevčnik (območje Polzele)

Predviden čas: od 8:30 do 11:30

Parižlje Bizjak, Parižlje Papež, Garant naselje in Topovlje

Predviden čas: od 12:00 do 15:00

Sobota, 24.9.2011

Področje Žalca: TP nno omrežje Hrovat v Pečnikovi ulici,del ulice Savinjske čete,del Šlandrovega trga in del ulice Talcev

Predviden čas: od 14:00 do 17:00

V primeru slabega vremena dela odpadejo!