Elektro Celje: obvestila o četrtkovih in petkovih izklopih


Zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bodo brez električne energije predvidoma ostali nekateri odjemalci v nadaljevanju navedenih transformatorskih postaj oz. teritorialnih področij.

Četrtek, 1. 12. 2011

Kraj: Področje Rogaške Slatine: na območju transformatorskih postaj Korpule, Lešje in Stranje, ter nizkonapetostni izvod Korpule iz TP Šmarje (predviden čas: od 9.00 do 15.00).

Kraj: TP Imence, Križ, Brestovška, Kamence, Nimno in Čistilna (predviden čas: od 9:00 do 13:00).

Kraj: TP Breg (NNO Breg – Vrečko) Področje Celja z okolico (predviden čas: od 8:00 do 14:00).

Kraj: TP Farma Žepina (NNO Novo naselje) Področje Celja z okolico (predviden čas: od 8.00 do 14:00).

Kraj: TP Začret (Področje Celja z okolico) (predviden čas: od 8:00 do 14:00).

Kraj: TP Šibenik (Področje Šentjurja z okolico) (predviden čas: od 8:00 do 13:00).

Kraj: transformatorske postaje Pod Hrasti, nizkonapetostno omrežje Novi trg 1 in 2 (predviden čas: od 08:00 do 13:00).

Kraj: TP Sredme (predviden čas: od 08:30 do 10:00).

Petek, 2. 12. 2011

Kraj: Področje Rogaške Slatine: Na območju transformatorskih postaj Zastranje, Šmiklavž, Jelšingrad, Dvor, Senovica, Močle, Tunel, Ponkvica, Bodrišna vas, Šentvid Slake in Šentvid (predviden čas: od 8.00 do 14.00).

Kraj: transformatorskih postaj Britna sela, Kurja vas, Podgozdnik, Zabukovica kegljišče, Griže, Spodnje Griže, Bizovnik Svet, Velika hosta, Zahom Poteko, Migojnice (področje nadz.Žalec) (predviden čas: od 12:00 do 14:00).

Kraj: transformatorskih postaj Ložnica, Vrtnarska šola, Magistrala zahod in Mlekarna (predviden čas: od 08:00 do 11:00).

Kraj: TP Podgrad (predviden čas: od 08:00 do 10:00).

Kraj: transformatorske postaje Podgrad, nizkonapetostno omrežje Novo naselje in Ul. talcev (predviden čas: od 08:00 do 14:00).

Kraj: transformatorskih postaj Zgornje Završe in Prelaz Grobelno (predviden čas: od 08:00 do 14:00).

V primeru slabega vremena dela odpadejo!