Elektro Celje: obvestila o četrtkovih in petkovih izklopih


Zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bodo brez električne energije predvidoma ostali nekateri odjemalci v nadaljevanju navedenih transformatorskih postaj oz. teritorialnih področij.

Četrtek, 15. 12. 2011

TP Zavesica (podorčje Vojnika z okolico) (predviden čas: 8:00 – 14:30).

TP Gorica 3 (območje Velenje) (predviden čas: 8:00 – 10:00).

TP Zgornja Črnolica in Tratna Pregrada (področje Šentjur z okolico) (predviden čas: 8:00 – 14:00).

TP Rifnik, Črnolica vas, Črnolica naselje, Nova vas, Spodnja Nova vas, Spodnja Tratna in Grobelno (področje Šentjur z okolico) (predviden čas: 8:00 – 8:30 in 13:30 – 14:00).

TP TVO Škofja vas (področje Vojnik z okolico) (predviden čas: 8:00 – 14:30).

TP Arclin II, Petelinjek, Arclin Kveder, Arclin SPAR, Žagarjeva, Tumova, Čatrova vas, Sušilnica Šmarjeta, Šmarjeta, Etol, Etol hladilnice, Prekorje, Škofja vas, Škofja vas Kugler, Arclin, OPC Arclin 1 in OPC Arclin 2 (področje Vojnik z okolico) (predviden čas: 8:00 – 8:30 in 13:00 – 14:30).

TP Bistrica, Osredek, Zajasovnik, Brezovica, Motnik, Stol Motnik, Motnik Bela, Špitalič, Špitalič Škrbec, Jastroblje in Nova Reber (področje Motnik) (predviden čas: 8:30 – 9:00 in 13:30 – 14:00).

Petek, 16. 12. 2011

TP Zgornja Svetelka, nizkonapetostno omrežje Vikendi (področje Šentjur z okolico) (predviden čas: 8:00 – 12:00).

TP Štore, nizkonapetostno omrežje Prožinska vas (predviden čas: 11:30 – 14:00).

TP Lemberg, nizkonapetostni izvod Lemberg (področje Rogaška Slatina) (predviden čas: 9:00 – 13:00).

TP Golobinjek (področje Rogaška Slatina) (predviden čas: 8:30 – 13:00).

V primeru slabega vremena dela odpadejo!