Elektro Celje: obvestila o četrtkovih in petkovih izklopih


Zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bodo brez električne energije predvidoma ostali nekateri odjemalci v nadaljevanju navedenih transformatorskih postaj oz. teritorialnih področij.

Četrtek, 24. 11. 2011

Kraj: TP Mestinje, Mestinje Dom, Mestinje Šola, Lemberg, Nova Vas, Sladka Gora, Polžanska Vas, Pecko, Vodenovo, Polžanska Gorca, Polžanska Gorca Gajšek, Lučovec, Dolga Gora in Lipoglav (predviden čas: od 09:00 do 14:00).

Kraj: TP Na območju transformatorske postaje Prelaz, nizkonapetostno omrežje Mariborska cesta (predviden čas: od 08:00 do 14:00).

Kraj: TP Zgornje Luterje, Luterje, Tisova, Dobovec, Vince, Preši, Tičevo, Zgornje Ostrožno in Spodnje Ostrožno (predviden čas: od 09:00 do 11:00).

Petek, 25. 11. 2011

Kraj: Na območju transformatorskih postaj Ločica Gmajna in Ločica II (predviden čas: od 07:30 do 15:00).

Kraj: Na območju transformatorske postaje Polzela Gasilski dom (predviden čas: od 08:00 do 10:00).

Kraj: Na območju transformatorske postaje Elektro Šempeter (predviden čas: od 11:00 do 13:00).

Kraj: Na območju transformatorskih postaj Prožinska vas, Moste in Zagaber (predviden čas: od 08:00 do 15:00).

Kraj: Na območju transformatorskih postaj Gaber in Krajnčica (predviden čas: od 08:00 do 15:00).

Kraj: Na območju transformatorske postaje Proseniško (predviden čas: od 08:30 do 10:00).

Kraj: Na območju transformatorske postaje Proseniško, nizkonapetostno omrežje Brunšek in Goričica (predviden čas: od 08:30 do 14:00).

V primeru slabega vremena dela odpadejo!