Elektro Celje: obvestila o četrtkovih, petkovih in nedeljskih izkopih


Zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bodo brez električne energije predvidoma ostali nekateri odjemalci v nadaljevanju navedenih transformatorskih postaj oz. teritorialnih področij.

Četrtek, 12. 1. 2012

TP Vrhovnica – NNO Vrhovnica (področje Rogaške Slatine) (predviden čas: 8:00 – 14:00).

TP IKŠ, nizkonapetostno omrežje Mariborska cesta 58 – 64 (področje Celja z okolico) (predviden čas: 7:00 – 9:00).

TP Kropec (področje Rogaške Slatine) (predviden čas: 10:00 – 12:00).

TP Bistrica, Osredek, Zajasovnik, Brezovica, Motnik Bela, Špitalič Škrbec, Jastroblje, Špitalič, Nova Reber (področje Motnika) (predviden čas: 8:00 – 14:00).

Petek, 13. 1. 2012

TP Ljubija Brinovšek, Ržiše, Lepa njiva, Zgornja Lepa njiva, Zalokovnik, Presečnik, Germadnik, Šmihel, Šmihel Naroločnik in Radegunda (področje Mozirja) (predviden čas: 9:00 – 13:00).

TP Drevenik (področje Rogaške Slatine) (predviden čas: 8:00 – 12:00).

TP Preseka, Mizarstvo Kovač, Ljubija kovač, Gneč Vikendi, Gorenje, Gneč, Gorenje Tajna, Skorno Polak, Skorno, Skorno Mikek, Bukovčnik in Paška vas (področje Šmartno ob Paki) (predviden čas 10:00 – 11:00).

TP Mali vrh (področje Mali vrh, Šmartno ob Paki) (predviden čas: 8:00 – 14:00).

TP Vrhovnica – NNO Vrhovnica (področje Rogaške Slatine) (predviden čas: 8:00 – 14:00).

Nedelja, 15. 1. 2012

TP Bolnica Vojnik (področje Vojnika z okolico) (predviden čas: 8:00 – 8:30 in 13:30 – 14:00).

TP Tuš Vojnik, Gmajna II, Konjsko, Brezova, Turnšek, Lešje, Sušilnica Vojnik, Kapla, Lož mlin, Cona 10, Vojnik šola, Dom Vojnik, Dom upokojencev, Vojnik, Vojnik trg, Gmajna, Višnja vas, Trobiš in Strmec šola (področje Vojnika z okolico) (predviden čas: 9:00 – 13:00).

TP Kamnolom Negonje (področje Rogaške Slatine) (predviden čas: 8:30 – 13:00).

V primeru slabega vremena dela odpadejo!