Elektro Celje: obvestila o izklopih do srede


elektro-celje-300x211Zaradi vzdrževalnih del na elektro energetskih napravah bodo brez električne energije predvidoma ostali nekateri odjemalci v nadaljevanju navedenih transformatorskih postaj oz. teritorialnih območij.

Torek, 23. 2. 2016

Šentjur z okolico: TP Repno, Rozalija, Goričica, Blagovna grad, Blagovna jezero, Blagovna naselje, Proseniško in Jager Hrast (predviden čas: 8.00 – 14.00), Obrtna cona Hruševec (predviden čas: 12.00 – 14.00).

Laško z okolico: TP Slivno, Šmohor, Štenge, Spodnja Rečica in Huda jama (predviden čas: 7.45 – 10.45); Zgornja Rečica, Rečica Ribnik, Mrzlica, Spodnje Pernice, Zgornje Pernice in Pod Gozdnikom (predviden čas: 7.45 – 14.30).

Sreda, 24. 2. 2016

Mestinje, področje Šmarja pri Jelšah: Šmarje bloki in Cankarjeva (predviden čas: 8.00 – 11.30); Marles (predviden čas: 12.00 – 14.00); šola Podčetrtek (predviden čas: 8.00 – 10.00); Babna reka (predviden čas: 8.15 – 10.15); Bodrež (predviden čas: 11.15 – 13.15); Korpule (predviden čas: 11.30 – 13.30)