Elektro Celje: obvestila o petkovih in nedeljskih izklopih


Zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bodo brez električne energije predvidoma ostali nekateri odjemalci v nadaljevanju navedenih transformatorskih postaj oz. teritorialnih področij.

Petek, 21. 10. 2011

Kraj: TP Požnica NN omrežje Svetina ( področje Celja z okolico) (predviden čas: od 8:00 do 14:00).

Nedelja, 23. 10. 2011

Kraj: TP Tuš Vojnik, Gmajna II, Kojnsko, Brezova, Turnšek, Lešje, Sušilnica Vojnik, Kapla, Bolnica Vojnik, Lož mlin, Cona 10, Dom Vojnik, Vojnik šola, Dom upokojencev, Vojnik, Gmajna, Višnja vas in Trobiš (predviden čas: od 8:00 do 8:30)

Kraj: TP Tuš Vojnik, Gmajna II, Kojnsko, Brezova, Turnšek, Lešje, Sušilnica Vojnik, Kapla, Bolnica Vojnik, Lož mlin, Cona 10, Dom Vojnik, Vojnik šola, Dom upokojencev, Vojnik, Gmajna, Višnja vas in Trobiš (predviden čas: od 15:00 do 17:00).

Kraj: TP Strmec šola, Strmec, Razdel, Homec, Socka, Socka Grad, Mlin Selce, Fužine, Kovačnica Vitanje, Brezen, Zgornja Brezen, Gornjak, Brdce, Martin, Daje, Spodnje Brdce, Parovž, Slapnik in Zgornji Parovž (predviden čas: od 8:00 do 17:00).

Kraj: TP Jošt in Kotnik (predviden čas: od 7:30 do 18:00).

Kraj: TP Ružička (predviden čas: od 12:00 do 12:15).

V primeru slabega vremena dela odpadejo!