Elektro Celje: obvestila o ponedeljkovih in torkovih izklopih


Zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bodo brez električne energije predvidoma ostali nekateri odjemalci v nadaljevanju navedenih transformatorskih postaj oz. teritorialnih področij.

Ponedeljek, 10. 10. 2011

Kraj: TP Ječovo NN omrežje Muškatelc (področje Šentjurja z okolico) (predviden čas: od 8:00 do 10:00)

Kraj: TP Ječovo NN omrežje Muškatelc (področje Šentjurja z okolico) (predviden čas: od 12:00 do 13:00)

Torek, 11. 10. 2011

Kraj: TP Filež, Atelšek, Globst, Tašk, Rastke, MHE Rastke, Kronc, Obojnik, Rabon, Marovt, Grunti, Pečnik, Planina, Visočnik, Podlesnik in Naraločnik (področje Ljubno/Rastke) (predviden čas: od 9:00 do 13:00)

Kraj: TP Obrtna cona Šmarje (predviden čas: od 10:00 do 12:00)

Kraj: TP Njivice NN omrežje Gubenšek (področje Šentjurja z okolico) (predviden čas: od 8:00 do 14:00)

Kraj: TP Spodnji Voluš, Zg.Voluš, Jurklošter, Lahov graben, Henina,Zg. Paneče, Boršt, Lisca Gmajna, Lisca, Polana (področje Laškega z okolico) (predviden čas: od 8:00 do 17:00)

Kraj: TP Filež, Atelšek, Globst, Tašk, Rastke, MHE Rastke, Kronc, Obojnik, Rabon, Marovt, Grunti, Pečnik, Planina, Visočnik, Podlesnik, Naraločnik ( področje Ljubnega) (predviden čas: od 9:00 do 13:00)

V primeru slabega vremena dela odpadejo!