Elektro Celje: obvestila o ponedeljkovih, torkovih in sredinih izklopih


Zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bodo brez električne energije predvidoma ostali nekateri odjemalci v nadaljevanju navedenih transformatorskih postaj oz. teritorialnih področij.

Ponedeljek, 16. 4. 2012

Področje Šmarja pri Jelšah: TP Mestinje dom (predviden čas: 8:00 – 8:30 in 16:30 – 17:00) ter TP Lipoglav, Dolga gora, Lučovec,Polžanska gorca Gajšek, Polžanska gorca Vodenovo, Polžanska Vas, Pecko, Sladka gora, Nova vas, Lemberg, Šola Mestinje, Mestinje in Bohor (predviden čas: 8:00 – 8:30).

Torek, 17. 4. 2012

Področje Šmarja pri Jelšah: TP Mestinje dom (predviden čas: 8:00 – 8:30 in 16:30 in 17:00).

Področje Celja z okolico: TP Čret, nizkonapetostno omrežje Teharska cesta (predviden čas: 8:00 – 14:00) in TP Aljažev hrib, nizkonapetostno omrežje Selce (predviden čas: 11:00 – 12:00).

Sreda, 18. 4. 2012

Področje Šmarja pri Jelšah: TP Mestinje dom (predviden čas: 8:00 – 8:30 in 16:30 – 17:00) ter TP Lipoglav, Dolga gora, Lučovec,Polžanska gorca Gajšek, Polžanska gorca Vodenovo, Polžanska Vas, Pecko, Sladka gora, Nova vas, Lemberg, Šola Mestinje, Mestinje in Bohor (predviden čas: 16:30 – 17:00).

Področje Rogaške Slatine: TP Šola Rogatec, Plinska postaja in Tlake (predviden čas: 8:00 – 10:00) Žahenberc, Spodnje Tlake, Lehno, Donačka gora, Jurij, Zgornji Žahenberc, Log in Drobinci (predviden čas: 8:00 – 14:00).

Področje Šentjurja z okolico: TP Završe, Zgornje Selce, Podgaj, Okrog, Srževica in Ponikva (predviden čas: 8:00 – 8:30 in 12:00 – 12:30).

Področje Vojnika z okolico: TP Koblek, Bovše, Marija Dobje, Vidn, Spodnji Tomaž, Bezovica, Plate, Male Dole in Tomaž (predviden čas: 8:00 – 16:00).

V primeru slabega vremena dela odpadejo!