Elektro Celje: obvestila o ponedeljkovih in torkovih izklopih


Zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bodo brez električne energije predvidoma ostali nekateri odjemalci v nadaljevanju navedenih transformatorskih postaj oz. teritorialnih področij.

Ponedeljek, 7. 11. 2011

Kraj: TP Imence, Križ, Brestovška, Kamence, Nimno in Čistilna naprava (predviden čas: od 08:00 do 14:00).

Kraj: TP Razbor Rezar (predviden čas: od 9:00 do 11:00).

Torek, 8. 11. 2011

Kraj: TP Gneč vikendi (predviden čas: od 09:00 do 11:00).

Kraj: TP Gneč (predviden čas: od 12:00 do 14:00).

Kraj: transformatorskih postaj Lovnik, Pečica, Topolovec, Jerovska vas, Šmihel, Podturn in Gabernik (predviden čas: od 08:00 do 12:00).

Kraj: transformatorskih postaj Brezje in Obdelovalnica odlitkov (predviden čas: od 08:00 do 10:00).

Kraj: TP Trnovec naselje (predviden čas: od 8:00 do 11:00).

Kraj: TP Prebold-NNO Prebold (predviden čas: od 8:00 do 10:00).

Kraj: TP Platinovec-NNO Bodrež (predviden čas: od 11:00 do 14:00).

V primeru slabega vremena dela odpadejo!