Elektro Celje: obvestila o sredinih, četrtkovih in petkovih izklopih


Zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bodo brez električne energije predvidoma ostali nekateri odjemalci v nadaljevanju navedenih transformatorskih postaj oz. teritorialnih področij.

Sreda, 2. 11. 2011

Kraj: TP Stari Col in Rjavica (predviden čas: od 8:00 do 14:00).

Kraj: Področje Rogaške Slatine: TP Stari Col in Rjavica (predviden čas: od 08:00 do 14:00).

Kraj: Področje Rogaške Slatine: TP Imence, Križ, Brestovška, Kamence, Nimno in Čistilna naprava Rogaška Slatina (predviden čas: od 08:00 do 11:00).

Kraj: TP Skalna klet, NN omrežje Aljažev hrib (področje Celja z okolico) (predviden čas: od 8:00 do 12:00).

Četrtek, 3. 11. 2011

Kraj: TP Tlake, Plinska postaja, Šola Rogatec, Žahenberc, Spodnje Tlake, Lehno, Donačka gora, Jurij, Zgornji Žahenberc, Log in Drobinci (predviden čas: od 8:00 do 14:00).

Kraj: TP Grobelno prelaz, NN omrežje Završe (področje Šentjurja z okolico) (predviden čas: od 8:00 do 13:00).

Kraj: TP Gmajna 2, Konjsko, Brezova, Turnšek, Lešje (področje Vojnika z okolico) (redviden čas: od 9:00 do 13:00).

Petek, 4. 11. 2011

Kraj: TP Rečica, Bor, Govčje njive, Slivno, Šmohor, Štenge, Spodnja Rečica, Huda jama, Zgornja Rečica, Rečica Ribnik, Mrzlica,(področje Laškega z okolico) (predviden čas: od 9:30 do 10:00).

Kraj: TP Rečica, Bor, Govčje njive, Slivno, Šmohor, Štenge, Spodnja Rečica, Huda jama, Zgornja Rečica, Rečica Ribnik, Mrzlica, (področje Laškega z okolico) (predviden čas: od 15:00 do 15:30).

Kraj: TP Njivice NN omrežje Gubenšek (področje Šentjurja z okolico) (predviden čas: od 8:00 do 11:00).

Kraj: TP Spodnje Pernice, Zgornje Pernice in Pod Gozdnikom (področje Laškega z okolico) (predviden čas: od 9:00 do 10:30).

Kraj: TP Spodnje Pernice, Zgornje Pernice in Pod Gozdnikom (področje Laškega z okolico) (predviden čas: od 14:30 do 16:00).

Kraj: TP Plinska postaja (področje Rogaške Slatine) (predviden čas: od 08:00 do 14:00).

Kraj: TP. Roginče, Dol pri Pristavi, Sp. Mestinje,Zibika, Zibika šola, Škofije, Vršna vas, Orehovec, Tinska gora in Strtenica (predviden čas: od 08:00 do 14.00).

V primeru slabega vremena dela odpadejo!