Elektro Celje: obvestila o sredinih in četrtkovih izklopih


Zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bodo brez električne energije predvidoma ostali nekateri odjemalci v nadaljevanju navedenih transformatorskih postaj oz. teritorialnih področij.

Sreda, 5. 10. 2011

Kraj: Področje Mozirja: TP Ljubija Brinovšek, Ržiše, Lepa njiva, Zgornja Lepa njiva, Zalokovnik, Presečnik, Germadnik, Šmihel Naroločnik Šmihel in Radegunda (predviden čas: od 13:00 do 14:00)

Kraj: Področje nadzorništva Vojnika z okolico: TP Arnšek nno Prelska (predviden čas: od 08:00 do 14:00)

Kraj: Področje nadzorništva Vojnika z okolico: TP Žepina nno omrežje Lipovec (predviden čas: od 08:00 do 14:00)

Četrtek, 6. 10. 2011

Kraj: Področje Luče/Krnica: TP Krnica, Haber, Klinar (predviden čas: od 09:00 do 13:00)

Kraj: Področje Podolševe: TP Ušovnik, Podolševa, Prodnik, Robnik, Osojnik in Bukovnik (predviden čas: od 09:00 do 09:30)

Kraj: Področje nadzorništva Vojnik z okolico: TP Verpete nno omrežje Dečman in Medved (predviden čas: od 08:00 do 14:00)

Kraj: Področje nadzorništva Šentjurja z okolico: TP Veterinarska, Klavnica, Hruševec, Šola Hruševec, Kadje, Obrtna cona Hruševec in Podgorje (predviden čas: od 08:00 do 11:00)

Kraj: Področje nadzorništva Šentjurja z okolico: TP Šentjanž, Spodnji Šentjanž, Bukovje, Voduce, Stopa, Javorje, Rakitovec, Zgornje Drobinsko, Roviše in Ječovo (predviden čas: od 12:30 do 14:00)

Kraj: Področje Gotovelj: TP Zalog Žgank, Zalog jedert, Zalog Volk, Gotovlje Nivo, Gotovlje Jordan, Gotovlje Goršek in Žalec Podvin (predviden čas: od 12:00 do 14:00)

V primeru slabega vremena dela odpadejo!