Inšpektorji s poostrenim nadzorom nad nedovoljeno odlaganje odpadkov


Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, občine Braslovče, občine Laško, občine Polzela, občine Štore, občine Tabor, občine Vransko in občine Žalec je z mesecem aprilom začel izvajati poostren nadzor nedovoljenega ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Celje.

Občanke in občani Mestne občine Celje pristojne v zadnjem letu vse pogosteje opozarjajo na odpadke na mestih, kamor nikakor ne sodijo. “Vse več odpadkov je – kljub večkratnim dobronamernim opozorilom in ozaveščanju – na ulicah, travnikih ali v gozdu po tleh. Redno dobivamo fotografije prepolnih uličnih smetnjakov, ob katerih se pošiljatelji večinoma zgražajo nad javnim podjetjem Simbio ali Mestno občino Celje, ki da »jima je očitno vseeno«,” pravijo na občini.

Za urbano okolje, v katerem živimo, in za naravo, ki jo imamo za svoje zavetje, smo dolžni skrbeti. Vsak posameznik mora prispevati svoj delež k urejenemu, čistemu in prijetnemu bivalnemu in naravnemu okolju. Ne le, da z odlaganjem smeti na neprimernih mestih, škodimo naravi in drugim prebivalcem občine, prekomerno in po nepotrebnem obremenjujemo tudi zaposlene v javnih podjetjih, ki vsakodnevno skrbijo za urejenost mesta in njegove okolice.  Poln ulični smetnjak ne pomeni, da lahko odpadke vržemo na tla ob koš, temveč smo dolžni smeti odnesti s seboj in jih odvreči na prvem primernem mestu, če ne gre drugače, to pomeni tudi v domač smetnjak.

Velika težava so tudi kosovni odpadki. Mestna občina Celje in javno podjetje Simbio sta med redkimi v državi, ki sta v času ukrepov zaradi epidemije pustila zbirne centre odprte, in sicer prav zato, da ljudje odpadkov ne bi odlagali na neprimernih mestih.

“Epidemija ne more biti razlog za neprimerno in nespoštljivo ravnanje”

Epidemija ne more biti razlog za neprimerno in nespoštljivo ravnanje. Obvezna gospodarska javna služba ravnanja z odpadki se izvaja nemoteno, zabojniki pred hišami in bloki se praznijo, ekološki otoki in zbirni centri so odprti.

“Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom, ki ravnajo pravilno in tudi vsem, ki so se udeležili letošnje spomladanske akcije čiščenja okolja. Ker pa se neprimerno odlaganje odpadkov nadaljuje in se stanje ne izboljša, inšpektorat v tem mesecu izvaja poostren nadzor zaradi neupoštevanja Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje (Uradni List RS, št. 90-3837/2011) prebivalcev Mestne občine Celje,” sporočajo na občini.

SOJ MOC