Izklopi do petka, 13. 12. 2019


Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje enote Celje.

Četrtek, 12. december

Nadzorništvo Laško – območje Laškega z okolico: Krištof, Strmca, Radoblje, Lava in Strmca vas med 8:00 in 09:30 uro

Nadzorništvo Laško – območje Laškega z okolico: Udmat in Strmca Rajh med 8:00 in 14:30 uro

Nadzorništvo Mestinje – območje Rogaške Slatine z okolico: Ratanska vas med 8:30 in 12:00 uro

Nadzorništvo Šentjur – območje Šentjurja z okolico: Grobelno – nizkonapetostno omrežje Tratna med 08:00 in 10:00 uro

Nadzorništvo Gaberje – območje Štor z okolico: Kanjuce, Doblatina in Požnica med 9:00 in 14:00 uro

Petek, 13. december

Nadzorništvo Mestinje – območje Rogaške Slatine z okolico: Kamence Jerčin med 8:00 in 10:00 uro

Nadzorništvo Vojnik – območje Vojnika z okolico: Frankolovo – nizkonapetostno omrežje Lipa med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Šentjur – območje Šentjurja z okolico: Črnolica vas in Črnolica naselje med 8:30 in 13:45 uro

Nadzorništvo Šentjur – območje Šentjurja z okolico: Rifnik, Nova vas in Spodnja Nova vas med 8:30 in 9:15 ter med 13:00 in 13:45 uro

Nadzorništvo Vojnik – območje Vojnika z okolico: Zavrh – nizkonapetostno omrežje Gutenik med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Lava – območje Celja z okolico: Spodnja Osenca – nizkonapetostno omrežje Novo naselje med 9:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Laško – območje Rimskih Toplic z okolico: Povčeno – nizkonapetostno omrežje Globoko med 8:00 in 14:00 uro

V primeru vremena, ki ne bo omogočalo ustreznih razmer za delo, ta odpadejo! Neizvedba je prav tako mogoča zaradi organizacijskih razlogov.