Izklopi do srede, 3. 4. 2019


Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje enote Celje …

Ponedeljek, 1. april

Nadzorništvo Mestinje – območje Podčetrtka: Pristava vas in Škrbnik med 10:30 in 14:00 uro

Nadzorništvo Lava – območje Celja z okolico: Simončičeva – nizkonapetostno omrežje Dobrova med 8:00 in 14:00 uro

Torek, 2. april

Nadzorništvo Mestinje – območje Rogaške Slatine z okolico: Brestovec – nizkonapetostni izvod Pernek med 8:00 in 11:00 uro

Nadzorništvo Lava – območje Šmartnega v Rožni dolini: Prešnik med 7:30 in 8:45 uro

Nadzorništvo Lava – območje Šmartnega v Rožni dolini: Gorica Kovač in Gorica Forštner med 7:30 in 13:30 uro

Nadzorništvo Laško – območje Jurkloštra z okolico: Podgorica, Gozdec, Velike Gorelce, Lipni dol, Spodnji Voluš, Zgornji Voluš, Jurklošter, Lahov Graben, Henina, Polana, Lisca, Lisca Gmajna, Boršt in Zgornje Paneče med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Mestinje – območje Šmarja pri Jelšah z okolico: Korpule – nizkonapetostno omrežje Korpule med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Mestinje – območje Podčetrtka: Pristava vas med 8:30 in 14:00 uro

Nadzorništvo Mestinje – območje Podčetrtka: Škrbnik med 12:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Mestinje – območje Šmarja pri Jelšah z okolico: Roginče, Dol pri Pristavi, Spodnje Mestinje, Zibika Šola, Zibika, Škofija, Planinca, Strtenica, Vršna vas, Tinska gora, Orehovec in Orehovec Šentjanž med 10:30 in 14:00 uro

Nadzorništvo Mestinje – območje Šmarja pri Jelšah z okolico: Ponkvica – nizkonapetostno omrežje Senica med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Mestinje – območje Šmarja pri Jelšah z okolico: Zastranje – nizkonapetostno omrežje Mehle med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Lava – območje Šmartnega v Rožni dolini: Rebernica med 7:45 in 12:00 uro

Nadzorništvo Gaberje – območje Teharja z okolico: Vrhe med 8:00 in 10:00 uro

Nadzorništvo Gaberje – območje Teharij z okolico: Vrhe črpališče med 11:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Laško – območje Laškega z okolico: Podhum – nizkonapetostno omrežje Podgrad in Podhum med 8:00 in 15:00 uro

V primeru vremena, ki ne bo omogočalo ustreznih razmer za delo, ta odpadejo!

plen-gledalisce-zarja-klik