Jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2023


Med 9. in 23. oktobrom bo podjetje Simbio izvajalo jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, in sicer v občinah, ki sodijo v območju upravnih enote Celje, Šentjur pri Celju in Žalec.

Kaj spada med nevarne odpadke?

Med nevarne odpadke spadajo:
• Akumulatorji
• Baterije
• Zdravila
• Pesticidi
• Barve
• Laki
• Topila
• Razredčila
• Lepila
• Kozmetika
• Čistila
• Neonske cevi
• Odpadno jedilno in motorno olje
• Pršila
• Embalaža, ki je onesnažena z nevarnimi snovmi

Za prepoznavanje izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, si lahko pomagate z grafičnimi simboli na embalaži, kot so oznake za oksidativno, okolju nevarno, eksplozivno itd.

Lokacije odvoza nevarnih odpadkov

Nasveti za predajo nevarnih odpadkov

Nevarne odpadke je treba predati v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da se prepreči razlitje vsebine. Pomembno je, da se različni nevarni odpadki ne mešajo med seboj, saj to lahko povzroči nepredvidene reakcije med snovmi. Dokler nevarnih odpadkov ne oddate v akciji zbiranja, jih hranite na suhem, varnem in za otroke nedosegljivem mestu.

Oddaja nevarnih odpadkov v zbirnih centrih

Nevarne odpadke lahko brezplačno oddate kadar koli med delovnim časom v svojem najbližjem zbirnem centru.