Spletni kalkulator za izračun energetskega in draginjskega dodatka: koliko boste dobili, če ste do njega upravičeni


Ministrstvo za delo je predstavilo spletni kalkulator za izračun energetskega dodatka. Z njim lahko posameznik izračuna, do koliko dodatka bo upravičen, če je do njega upravičen. Do izplačila energetskega dodatka boste upravičeni samo, če boste vložili vlogo za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek in boste do omenjenih pravic tudi upravičeni.

Minister za delo Luka Mesec je na novinarski konferenci predstavil kalkulator, ki upravičencem do energetskega dodatka omogoča izračun višine tega. Do energetskega dodatka so upravičene osebe, ki so vložile vlogo za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek in so do omenjenih pravic tudi upravičene.

Kakšna je višina energetskega dodatka?

Samska oseba bo prejela 200 evrov. Za enostarševske družine bo dodatek znašal 200 evrov in še 118 evrov za vsakega otroka ali še 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za dvostarševske družine bo znašal 314 evrov in bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok, bo dodatek 314 evrov. Energetski dodatek za najranljivejše invalide bo 200 evrov.

Kalkulator energetskega dodatka najdete tukaj.

Kdaj bo energetski dodatek izplačan?

Izplačilo energetskega dodatka za prejemnike DSP in VD bo izvedeno 2. 11. 2022, in sicer v višini:

  • 200 evrov za samske osebe;
  • 200 evrov za družine z enim staršem, povečano za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za dvostarševske družine, povečano za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za pare brez otrok.

Dohodkovni pogoj za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek

Pogoj za upravičenost do denarne socialne pomoči je,  da:

  • dohodki samske odrasle osebe ne presegajo 421,89 EUR,
  • dohodki para (zakoncev, zunajzakonskih partnerjev…) pa 662,36 EUR ob upoštevanju vseh zakonsko določenih pogojev,
  • za vsakega otroka, ki so ga starši še dolžni preživljati, se minimalni dohodek zviša še za 248,92 EUR.

Pogoj za upravičenost do varstvenega dodatka je poleg drugih zakonsko določenih pogojev, da:

  • dohodki samske odrasle osebe, ki je starejša od 63 let (ženske) oz. 65 let (moški), oz. je trajno nezmožna za delo, ne presegajo 620,18 EUR,
  • oziroma 767,84 EUR za par, če pogoj (starost ali nezmožnost za delo) za varstveni dodatek izpolnjuje le eden od zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev,
  • oziroma 966,13 EUR, če pogoj (starost ali nezmožnost za delo) izpolnjujeta oba zakonca.

Izjeme na področju socialno varstvenih prejemkov

Z namenom razširitve kroga upravičencev do energetskega dodatka bo v postopkih za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, ki bodo vložene v obdobju od 1. 10. 2022 do 28. 2. 2023, prilagojeno upoštevanje premoženja, kar pomeni, da določene kategorije premoženja v postopkih ne bodo vplivale na ugotovljeno materialno stanje.

Za družine z otroškim dodatkom tudi draginjski dodatek

Do draginjskega dodatka bodo upravičene družine glede na dohodkovni razred. Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini, izplačan pa bo v vrednosti otroškega dodatka, ki ga družina dobi za prvega otroka. Višina dodatka se bo tako gibala med 21,36 in 122,79 evri. V kolikor je torej družina umeščena v prvi dohodkovni razred in ima tri otroke, bo prejela draginjski dodatek v višini 368,37 evrov, torej trikrat po 122,79 evrov. Najvišji znesek dobijo upravičenci v 1. dohodkovnem razredu, v katerem povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 200,78 evra, najnižjega pa upravičenci iz 8. dohodkovnega razreda, v katerem povprečni mesečni dohodek na osebo znaša od 914,72 do 1104,33 evra.

Za upravičenost do draginjskega dodatka bo družina morala imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za oktober/november/december. Ker se otroški dodatek izplačuje za nazaj, to pomeni izplačilo v novembru/decembru/januarju.

Kalkulator draginjskega dodatka najdete tukaj.