Kmetje in čebelarji bodo deležni pomoči zaradi višjih cen energentov in mineralnih gnojil


Vlada je izdala odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo. Nadomestilo v višini med 49 in 138 € na hektar kmetijske površine naj bi prejelo 56.000 nosilcev kmetijskih gospodarstev in 11.000 čebelarjev.

Upravičenci za nadomestilo so nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in bodo izpolnjeval naslednje pogoje iz odloka:

  • oddana zbirna vloga za leto 2021
  • na dan uveljavitve odloka so upravičeni ni v postopku zaradi insolventnosti
  • na dan uveljavitve odloka imajo poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti, v višini nad 50 evrov
  • imajo odprt transakcijski račun

Višina finančne pomoči je v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe:

  • trajno travinje, 49 evrov;
  • trajni nasadi, 138 evrov;
  • orna zemljišča, 105 evrov.

Največja skupna upravičena površina za finančno nadomestilo je 100 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi.

“Potencialnim upravičencem svetujemo, da preverite izpolnjevanje navedenih pogojev in da morebitne neurejene pogoje za pridobitev omenjene finančne podpore pravočasno uredite.

Upravičencem ne bo potrebno pošiljati vlog na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Informativne odločbe bodo nosilcem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc. Nanje se lahko nosilci kmetijskih gospodarstev pritožite v roku 15 dni. Informativne odločbe bodo izdane najkasneje do 8. 4. 2022,” so ob tem zapisali na vladi. Podrobnosti tukaj.

foto: pixabay