Svetovni dan preprečuja samomora: Lani v naši regiji zaradi samomora umrlo 53 oseb

10. 09. 2020 07:00
Kadar stiska traja ali narašča, poiščemo pomoč

V oporo je lahko tako vsakdanja medčloveška kot strokovna pomoč

Več informacij o pomoči in aktivnostih najdete TUKAJ

Na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje so ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, ki ga vsako leto obeležimo 10. septembra, sporočili podatke iz regije.

V letu 2019 je v Savinjski regiji zaradi samomora umrlo 53 oseb (leto prej 56). Stopnja samomora (to je število samomorov na 100.000 prebivalcev) je v Savinjski regiji v letu 2019 znašala 20,6. V sedmih letih, od leta 2013 do 2020, je v Savinjski regiji zaradi samomora umrlo 442 oseb, 361 moških in 81 žensk. Število umrlih je bilo v tem obdobju najvišje v letu 2017.

Kot v celotni Sloveniji tudi v Savinjski regiji zaradi samomora moški umirajo več kot 4-krat pogosteje kot ženske.

V Savinjski regiji si že vrsto let organizirano prizadevajo za zmanjšanje števila samomorov. Strokovnjaki s področja duševnega zdravja poudarjajo pomen organiziranih dejavnosti v skupnosti, virov strokovne pomoči in sočutne pozornosti do bližnjega – kot načinov, ki se dopolnjujejo in lahko pripomorejo k zmanjševanju samomorilnosti. Poleg informiranja ter ozaveščanja in izobraževanj splošne in različnih strokovnih javnosti so uspeli razviti oziroma v regijo prenesti različne programe v podporo ljudem v stiski, ki so dopolnili obstoječe vire pomoči. Med njimi mladinski preventivni program To sem jaz s spletno svetovalnico, v kateri mladim v stiski svetujejo strokovnjaki že vse od leta 2001. Prav tako primer dobre prakse predstavlja svetovalnica Posvet Tu smo zate, namenjena odraslim v različnih stiskah, ki v Celju deluje od leta 2010 in je del mreže svetovalnic Posvet. Oba programa podpira tudi Ministrstvo za zdravje. V Savinjski regiji so se v letih 2019 in 2020 vzpostavili tudi centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter centri za duševno zdravje odraslih v zdravstvenih domovih Celje  in Velenje. Osebam z depresijo ali anksioznostjo so v podporo tudi tako imenovane psihoedukativne delavnice v vseh zdravstvenih domovih v Savinjski regiji in v vseh ostalih slovenskih regijah. Poleg teh so na voljo še delavnice za osebe, ki se soočajo s stresom, ter kratke delavnice za učenje tehnik sproščanja. Centri so del mreže 25 centrov za duševno zdravje, ki se po Sloveniji ustanavljajo v okviru Nacionalnega programa za duševno zdravje. Omenjeni programi ter centri, zdravstveni domovi ter psihiatrična bolnišnica, zasebni izvajalci vključno s psihoterapevti, programi centrov za socialno delo ter nevladnih organizacij, šolska svetovalna služba ter druge oblike podpore šolajočim otrokom in mladini znotraj šolstva ter različne aktivnosti in programi v lokalnih okoljih, ki jih podpirajo občine, sestavljajo mrežo skrbi za duševno zdravje prebivalcev. Z njihovim medsebojnim sodelovanjem ter približevanjem ljudem v skupnosti in odkrivanjem njihovih potreb lahko še okrepimo skrb  za duševno zdravje posameznika, družine, ranljivih skupin prebivalcev in skupnosti.

Od 2013 do 2020 je v Savinjski regiji zaradi samomora umrlo skupno 442 oseb,  361 moških ter 81 žensk

Število oseb, umrlih zaradi samomora v Savinjski regiji od leta 2013 do 2019:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013-2019
Moški 55 54 53 47 63 43 46 361
Ženske 12 8 13 16 12 12 7 81
Skupaj 67 62 66 63 75 56 53 442

V letu 2019 je v Savinjski regiji zaradi samomora umrlo 53 oseb, v sedmih letih, od 2013 do 2020, pa skupno 442 oseb,  361 moških ter 81 žensk.  Število umrlih je bilo najvišje v letu 2017.  V obdobju od 2013 do 2019 je bilo največ umrlih zaradi samomora v starostni skupini od 40 do 64 let ter starejših od 65 let. Količnik samomora (število umrlih zaradi samomora 100.000 prebivalcev) s starostjo narašča in je najvišji med osebami po 65 letu starosti (slika spodaj).

Povprečni samomorilni količnik (št. samomorov na 100.000 prebivalcev) v obdobju 2013 -2019 po starostnih skupinah, Savinjska regija
Samomorilni količnik (št. samomorov na 100.000 prebivalcev) od 2013 do 2019,  Savinjska regija

V obdobju od 2013 do 2019 je bil samomorilni količnik,  tako pri moških kot ženskah, najnižji v lanskem letu. Pri moških se je količnik samomora v letu 2019 občutno znižal v primerjavi z letom 2017, ko je bil najvišji. Tudi pri ženskah je bil količnik samomora v letu 2019 v primerjavi  z letom 2016 občutno nižji.

vir: NIJZ

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
154 queries in 5,256 seconds.