Laško razbremenjeno tovornega in tranzitnega prometa (foto)


Konec minulega tedna je stekel promet skozi novozgrajeni most čez reko Savinjo v Marija Gradcu s katerim je bila vzpostavljena povezava med glavno cesto Laško–Šmarjeta na desnem bregu Savinje s cesto Laško–Breze–Šentjur na levem bregu.

Center laškega je tako razbremenjen prometa težkih tovornih vozil, ki predvsem iz smeri Zidanega Mosta prihajajo v Pivovarno Laško.

Gradnja mostu je bila izvedena v okviru projekta nadgradnje železniške proge Zidani most–Celje, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Direkcija za infrastrukturo je z gradnjo 123 metrov dolgega mostu pričela v mesecu februarju 2019. Poleg mostu je bilo ob njem zgrajeno tudi novo trikrako semaforizirano križišče, ki most povezuje z obstoječo glavno cesto.

Most pomeni razbremenitev tovornega prometa skozi center Laškega, kar bo pomembno vplivalo na izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev mestnega jedra v Laškem. Ves tovorni promet do Pivovarne Laško in pa tranzitni promet po cesti Laško–Brezje–Šentjur v prihodnje ne bo več potekal skozi središče Laškega temveč po novo zgrajenem mostu.

Pogodbena vrednost del je znašala 6.682.921,58 evrov.

Nadgradnje železniške proge Zidani most–Celje sicer obsega naslednje projekte (nekateri so že končani):

  • izvedba nadgradnje treh odsekov železniške proge (Zidani Most–Rimske Toplice, Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje),
  • izvedba nadgradnje treh železniških postaj (Celje potniška in tovorna, Laško in Rimske Toplice),
  • gradnja novih peronov na postajah in izvennivojskih dostopov za potnike na peron,
  • ukinitev 4 nivojskih prehodov, gradnja dveh podvozov in povezovalnih cest,
  • gradnja novega cestnega mostu čez Savinjo,
  • postavitev približno 3,5 kilometrov novih protihrupnih ograj,
  • nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav.

foto: DRSI